ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္ညီလာခံ ဟားခါးတြင္က်င္းပ

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္ (Chin Women Organization Network) ညီလာခံကို နို၀င္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔မွ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ (၃) ရက္ၾကာ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပန္လည္စုစည္း၍ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ဘ၀ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ လူမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုျပီး ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္မွ ဥကၠဌ ေဒၚ Sui Thluai Thang ကေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ဒီလိုေတြ႕ဆံုျခင္းအားျဖင့္ လက္တြဲညီညီ ကၽြန္တို႔လူမ်ိဳးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြက္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာေတြကိုစဥ္းစားျပီးေတာ့ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ စိတ္တူကိုယ္တူ ကၽြန္မတို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ဘာေတြလုပ္ၾကမယ္ဆိုတာကို တက္ၾကြစြာႏွင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ျပည္နယ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးရိွပါမယ္” ဟု ေဒၚ Sui Thluai Thang ကေျပာသည္။

၎ညီလာခံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ား  သိသင့္သိထိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အသစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ညီလာခံ (၃) ရက္အတြင္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူမက ဆက္ေျပာသည္။

ညီလာခံတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ (၉) ျမိဳ႕နယ္အျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တမူးျမိဳ႕နယ္တို႔မွလည္း တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကျပီး စုစုေပါင္း အေယာက္ (၈၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားခဲ့ျပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္ညီလာခံကို ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမအၾကိမ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply