ခ်င္းအမ်ိဳးသားဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ကေလးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းအမ်ိဳးသားဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ခ်င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းရန္အတြက္ ကေလးခရိုင္အတြင္းရွိ ခ်င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔မနက္ (၉) နာရီတြင္ ေတာင္ဖီလာရာျပည့္ခန္းမတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးခရိုင္အတြင္းေနထုိင္ၾကေသာ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားအသီးသီးအေနျဖင့္ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအဂၤါရပ္မ်ား ပီပီျပင္ျပင္သိရိွလာေစရန္ႏွင့္ မ်ဴိးႏြယ္စုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား စည္းလံုးမႈအားေကာင္းလာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပိုမိုရွိလာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး ေတြ႕ဆံုပြဲကို က်င္းပၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ေတြ႔ဆံုပြဲကို ကမကထျပဳက်င္းပသည့္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဒယ္နီရယ္ ကေျပာသည္။

“ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္းမ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္း ဖြံ႕ျဖိဳးမွသာ ခ်င္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ဖြံ႕ျဖိဳးတယ္လ႔ို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔ရမွာ၊ ခ်င္းဆိုတာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး၊ ေအာက္မွာ အႏြယ္စုေတြအမ်ားၾကီးရိွတယ္၊ အဲဒီအႏြယ္စုေတြအားလံုးက ဖြံ႕ျဖိဳးမွျဖစ္မယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဘာအက်ိဳးရမွာလည္းဆုိေတာ့ ခ်င္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ဖြံ႕ျဖိဳးႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး ဖြံ႕ျဖိဳးမွျဖစ္မယ္၊ ဒါက အဓိကအက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္တယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ခ်င္းမ်ိဳးသားမ်ား၏ အဂၤါရပ္ျဖစ္သည့္ စာေပ၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အႏုပညာမ်ား ျပန္လည္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအားျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အေမြခြဲေ၀ျခင္းမ်ားကို အဓိက ေဆြးေႏြးသြားၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုျခင္းအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ အသိမွတ္ျပဳ ယံုၾကည္နားလည္မႈမ်ား တိုးပြားလာႏုိင္ၿပီး အားေကာင္းေသာ လူမ်ဴိးတစ္မ်ဴိးျဖစ္လာမည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္း Khualsim မ်ိဳးႏြယ္စုအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္တလိန္းကေျပာသည္။

“ခ်င္းလူမ်ိဳးၾကားထဲမွာ တစ္ႏြယ္နဲ႔ တစ္ႏြယ္၊ တစ္ျမိဳ႕နယ္နဲ႔တစ္ျမိဳ႕နယ္ နည္းနည္း စိတ္၀မ္းကြဲတာ၊ အျမင္မၾကည္တာေလးေတြ၊ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုတဲ့ေနရာမွာ အဲဒါေလးေတြက နည္းနည္းအဟန္႔အတား တစ္ခါတစ္ေလျဖစ္တာေလးကို ကၽြန္ေတာ္ၾကံဳရပါတယ္၊ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းၾကမယ္၊ အတူတူေနၾကမယ္၊ ထိုင္ၾကမယ္၊ စားၾကမယ္၊ အလုပ္လုပ္ၾကမယ္၊ ေနာင္ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်င္းႏြယ္စုေယာက္တိုင္း ႏွလံုးသားထဲမွာ နားလည္မႈရယ္၊ ညီအစ္ကိုေတြလို ခ်င္းအမ်ိဳးသားေတြျဖစ္ၾကပါတယ္ဆိုျပီး ႏွလံုးသြင္းၾကျပီး ေနာင္တခ်ိန္မွာ အင္အားေကာင္းေသာ လူမ်ိဳးတစ္စုျဖစ္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply