ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း HIV+ ေရာဂါပိုးရွိသူ တစ္ရာေက်ာ္ေတြ႔ရွိ

0

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း HIV+ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူ တစ္ရာေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွတဆင့္ ကူးစက္ၾကသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင္းအရသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကိုယ္၀န္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ခင္ပြန္းမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ ေဆးရံုတက္လူနာမ်ား၊ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအားလံုး (၃၆၁၈၅) ဦးကို ေသြးစစ္ေဆးခဲ့သ ည့္အနက္ ၁၂၂ ဦးထံ HIV+ ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ရွရြန္ပါရ္ကေျပာသည္။

“ကူးစက္နိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြကေတာ့၊ ပိုးရွိသူနွင့္ အကာအကြယ္မပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံရာ (လိင္တူ/လိင္ကြဲ)မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ျခင္း၊ ပိုးရွိသူ အသံုးျပဳၿပီးေသာ မသန္႔ရွင္းတဲ့ ေဆးထိုးအပ္၊ ေဆးထိုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးထိုးသြင္းျခင္း၊ ေဆးထိုးအပ္မ်ား မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္း၊ ပိုးရွိေသာ ေသြးသြင္းမိရာမွ ကူးစက္ျခင္း၊ ပိုးရွိေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွ သေႏၶသားသို႔ ကူးက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အေနနနဲ႔ကေတာ့ ပိုးရွိသူႏွင့္အကာအကြယ္မပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံရာ(လိင္ကြဲ)မွ တဆင့္ကူးဆက္ျခင္းက အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ရွရြန္ပါရ္ကေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေသြးစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ HIV+ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၂ ဦး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၂ ဦး၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၇ ဦး၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၃ ဦး၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ ဦး၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၇ ဦး၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ ဦး၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ဦးႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ဦး စသည္တို႔ျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွစာရင္းအရသိရသည္။

ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူအမ်ားစုမွာ လူႀကီးပိုင္းတြင္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားပိုမိုကူးစက္ခံရၿပီး အသက္(၁၂ ႏွစ္ေအာက္) ကေလး ငယ္မ်ားတြင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားသည္ မိခင္မွတဆင့္ ကူးစက္ခံရသူပိုမ်ားသည္ဟု ေဒါက္တာရွရြန္ပါရ္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ HIV/AIDS ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားေသာက္သံုးသည့္ (ART) ေဆး၀ါးမ်ားကို ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ရရွိႏိုင္ၿပီး ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအားလံုး ART အခမဲ့ ေဆးကုသေပးျခင္းလ်က္ရွိသည္ဟု ေဒါက္တာက ဆက္ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ ခုခံက်/ကာလသားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန၏ စာရင္းအရ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ကတည္းက ART ေဆးမ်ားကို စေပးၿပီး ယခု ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ဇြန္လအထိ စုစုေပါင္း (၁၅၆) ဦး ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ ART ေဆးမ်ားကို စေပးၿပီး ယခု ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ဇြန္လအထိ စုစုေပါင္း ၄၄ ဦး၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လမွစ၍ ART ေဆးကို စေပးၿပီး ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ဇြန္လအထိ စုစုေပါင္း (၃၈) ဦး၊ တီးတိန္ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ ART ေဆးမ်ားကို စေပးျပီး ယခု ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ဇြန္လအထိ စုစုေပါင္း (၆၅) ဦး ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံျပည္နယ္မ်ားအနက္ HIV/AIDS ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈအျမင့္ဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply