ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းဖြဲ႕စည္း

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း မသန္စြမ္းအေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းကို ဧျပီလ (၁၀) ရက္ေန႔က ဟားခါးျမိဳ႕ CACC (Chin Association For Christian Communication) ခန္းမတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ၿပီးျဖစ္ေသာ မသန္စြမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ား ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းကို ဖြဲ႔စည္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း ဒုဥကၠဌ ဦးေမာန္ထန္းလိန္း ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တိ္ု႔ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစိုးရကေန ၂၀၁၇ မွာနည္းဥပေဒ ထြက္သြားပါျပီ ဒီနည္းဥပေဒအတိုင္း ဒီအခုလူ၀န္မႈၾကီးၾကပ္ေရးေအာက္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမသန္စြမ္းသူမ်ားအေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဒီအသင္းကိုဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္၊ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာမသန္စြမ္းသူမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ဘာမွမရိွဘူး ဘာသာေရးဖက္ကေသာ္လည္း ေနာက္ႏိုင္ငံေရးဖက္ကေသာ္လည္း ဒီမသန္စြမ္းသူမ်ားအေရးကို ေဆာင္ရြက္တာနယ္နယ္ရရမရိွတဲ့ခါက်ေတာ့ ဒီမသန္စြမ္းသူမ်ားလည္းပဲ လူသားထဲက လူသားေမြးရာပါ သူတို႔အခြင့္အေရးေတြကို ရရိွႏိုင္ေအာင္ ဒီအျမင္ေတြဖြင့္ေပးမယ္ ေနာက္ျပီးေတာ့မွ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရးက႑ကိုလည္း သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ကိုက မသန္စြမ္းသူျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ မသန္စြမ္းမ်ားအေရးကို မသန္စြမ္းကပဲပိုနားလည္တဲ့အခါမွာ မသန္စြမ္းအေရးကို မသန္စြမ္းရဲ႕ဥပေဒနည္းလမ္းအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပညာေပးျပီးေတာ့မွ လက္လ်က္ျပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔” လို႔ ခ်င္းျပည္နယ္မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း ဒု-ဥကၠဌ ဦးေမာန္ထန္းလိန္းကေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးစသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေနရာမေပးျခင္း၊ လစ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ားျပားေနေသးသည့္အတြက္ မသန္စြမ္းဆိုင္ရာအသိပညာေပးမႈ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဦးေမာန္ထန္းလိန္းကေျပာသည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္မွက ပညာေရးက႑ေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရးက႑ေသာ္လည္းေကာင္း ပြဲလမ္းသဘင္ရိွတဲ့အခ်ိန္မွာေသာ္လည္းေကာင္း ဒီမသန္စြမ္းေတြကို ေနရာေပးမႈေတြ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဂရုမစိုက္တာေတြ ဒီဟာေတြက ရိွေနပါေသးတယ္ ဒါေၾကာင့္ လူသားထဲကလူသားေတြျဖစ္တဲ့အခါမွာ အခြင့္အေရးေတြလည္း သူတို႔ရႏိုင္ေအာင္ အျမင္သေဘာေတြ အဲဒါမ်ိဳးေတြလုပ္ေပးႏိုင္ေအာင္ တကယ့္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဒီအရာကိုလုပ္ရဖို႔ ပညာေပးဖို႔အမ်ားၾကီးလိုေနေသးပါတယ္၊ အစိုးရဖက္က ပညာေရးေပါ့ ဥပမာ မသန္စြမ္းေတြကေတာ့ ပညာေရးက႑ပိုင္းမွာလည္း မိဘကလည္းစျပီးေတာ့မွ သားသမီးေတြကို အဲလိုမ်ိဳးခ်ိဳ႕တည့္တဲ့ မသန္စြမ္းတဲ့လူေတြကို ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ပညာေပးဖို႔ ဘက္ကစ သူတို႔က သိပ္ျပီးေတာ့မွ ဦးစားမေပးၾကဘူး ဆိုတဲ့ခါက်ေတာ့ ဒီကေလးေတြက အိမ္ေထာင္မိသားစုကေနျပီးေတာ့ အျမင္ပြင့္ရန္လိုအပ္လာတယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးက႑မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္မႈမရိွေနတဲ့အခါမွာ ေနာက္ျပီးေတာ့မွ အစိုးရဖက္ကလည္း ေက်ာင္းေဆာက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔အတြက္သြားလာမႈကလည္းခက္ခဲတယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္တက္ရတာစီးရတာကစ ေက်ာင္းမွာေလွကားအထိေပါ့ေလ တက္ႏိုင္ေအာင္လြယ္ကူတဲ့အဆင့္မရိွတဲ့အခါမွာ ဒီအစိုးရဖက္မွလည္းပဲ ဒီဟာလည္းေတြကို ပံ့ပိုးႏိုင္ေအာင္ အျမင္ပြင့္လာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မလားဆိုျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးတည္ထားပါတယ္” ဟု ဦးေမာန္ထန္းလိန္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္အေပၚ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ (DDI) မွလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး၀ိုင္း၀န္းပံ့ပူးကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း DDI ဒါရိုက္တာ ကိုေယာရႈကေျပာသည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မသန္စြမ္းသူေတြလႈပ္ရွားဖို႔ရန္အတြက္အမ်ားၾကီး အခက္ခဲရွိမွာျဖစ္တယ္ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ DDI ကေတာ့ အတတ္နိုင္ဆံုး ဒီခ်င္းျပည္နယ္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပံ့ပိုးျပီး Capacity building ေတြလုပ္မွာျဖစ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္မွာလည္း လုပ္ငန္းေတြအမ်ားၾကီးလုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္၊ ဒီအရာက ဘယ္အရာအတြက္အၾကိဳးရိွလာမလဲဆိုေတာ့ လာမယ့္အနာဂတ္မွာ ဒီခ်င္းျပည္နယ္မွာရိွတဲ့မသန္စြမ္းသူမ်ားအဆင့္ ခြဲတာေတြရိွလိုက္မယ္ ျပီးရင္မသန္စြမ္းသူေတြမွတ္ပံုတင္တာေတြရိွလိမ့္မယ္ ဒီအရာကခ်င္းျပည္နယ္မွာရိွတဲ့ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လူမႈ၀န္ထမ္းနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီးေတာ့မွ မသန္စြမ္းအေရးကိုလုပ္ေဆာင္ရမယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ေတာ့ မသန္စြမ္းသူေတြမပါပဲနဲ႔ မသန္စြမ္းအေရးလုပ္ေဆာင္တာအလကားျဖစ္တယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္က ၀က္သားမစားခ်င္တဲ့အရာကို ၀က္သားေကာင္းတယ္ဆိုျပီးေတာ့ နင္းကန္တိုက္ေနတာျဖစ္ေနတယ္ မသန္စြမ္းအေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူတစ္ခ်ိဳ႕က အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းအေရးဆိုရင္ မသန္စြမ္းသူေတြပါရမယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာတိုင္းမွာ ဒီခ်င္းျပည္နယ္မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္မသန္စြမ္းအဖြဲ႕ေတြဟာဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရနဲ႔လက္တြဲျပီးေတာ့အနာဂတ္မွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္အယ္မတန္မွ ၀မ္းသာတယ္ ဆက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ DDI အေနနဲ႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီပ့ံပူးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကိုေယာရႈကေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းလူဦးေရ (၂၃) သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းလူဦးေရ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply