ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူဦးေရ ၆ ေသာင္းေက်ာ္တိုးလာ

0

By လားႏြန္ – လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၆ ေသာင္းေက်ာ္တိုးလာမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၏ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၂၀ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းအရသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး
ဦးလင္းေက်ာ္က “က်ေနာ္တို႔ ၂၀၂၀ မွာ (၁၈) ျပည့္လာမယ္သူေတြထည့္ထားတယ္
အဲလိုထည့္ထားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ (၁၈)
ႏွစ္ျပည့္လာတဲ့လူက ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စရင္းစမ္းသပ္ခ်က္အရ
ငါးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ရိွတယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲမွာ အခုလက္ရိွမွာလည္း
ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ပိုေနတဲ့ဟာသည္ ငါးေသာင္းေက်ာ္ကေတာ့ (၁၈)
ႏွစ္ျပည့္လာမယ့္တဲ့သူေပါ့ ျပီးရင္
တျခားနယ္ကေနေျပာင္းလာတဲ့၀န္ထမ္းေတြလည္းပါမယ္ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့
က်ေနာ္တို႔ျပန္စီစဥ္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ရပ္အေနနဲ႔
က်န္ေနတဲ့ထပ္ေနတဲ့သူေတြရိွမယ္ ဘယ္လိုထပ္လဲဆိုရင္
ဒီဟားခါးျမိဳ႕မွာဆိုလို႔ရိွရင္ ေက်ာင္းေတြ တကၠသိုလ္ေတြ ေကာလိပ္ေတြ
အဲဒီကလူေတြက တျခားျမိဳ႕မွာလည္း စာရင္းပါတယ္ က်ေနာ္တို႔ဟားခါးမွာလည္း
စရင္းပါတယ္ အဲလုိလဲထပ္မယ္ ျပီးရင္ ေက်းရြာကေနျပီးမွ ျမိဳ႕ေပၚေတြကို
ေျပာင္းလာတဲ့လူေတြလည္းရိွတယ္ ေက်းရြာမွာလည္းပါေနမယ္
ျမိဳ႕ေပၚမွာလည္းပါႏိုင္တယ္ အဲလိုလူေတြကို က်ေနာ္မွန္းၾကည့္တယ္
ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ရိွတယ္ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ (၆) ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္က ၂၀၁၅
မဲစရင္းထက္စာရင္ ၂၀၂၀ အေျခခံမဲစာရင္းကတုိးလာတာေပါ့” ဟု
ဦးလင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။


ခ်င္းျပည္နယ္ အေျခခံမဲစာရင္းအရ ျပည္နယ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္
မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း ၂၇၅၄၁၈ ရိွျပီး ၂၀၂၀ အေျခခံမဲစာရင္းေတြ႕ရိွခ်က္အရ
၃၄၂၆၁၃ ရိွကာ ကြာဟမႈသည္ ၆၇၁၉၅ ရိွေၾကာင္းသိရသည္။ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ရပ္ကြက္ ၇၀ အုပ္စု ၄၆၄ ရိွျပီး
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲရံုစုစုေပါင္း ၁၀၃၁ ရိွကာ လာမည့္ ၂၀၂၀ အတြက္
လ်ာထားမဲရံုစုစုေပါင္း ၁၀၈၇ ထိတိုးျမွင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာ္ပြဲတြင္ တိက်မွန္ကန္သည့္ မဲစာရင္းရရိွရန္အတြက္
ခ်င္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအစဥ္လိုက္
အေျခခံမဲစာရင္းေတြျပဳစုျခင္း၊ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ထံမွ ေသဆံုးမႈစာရင္းႏွင့္
က်န္ေနသည့္စာရင္းမ်ား ျပန္လည္စီစစ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းစာရင္းထဲရိွ
မသန္စြမ္းေလးမ်ိဳးမွ မထည့္ျဖစ္သူမ်ားရိွမရိွျပန္စစ္ေဆးျခင္း၊
ႏိုင္ငံရပ္ျခားထြက္ခြာသူမ်ားစာရင္းစိစစ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျပီး
လစဥ္အေထြေထြဦးစီးဌာနမွ ေျပာင္းလဲလာသည့္ စာရင္းမ်ားကို
ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းလုပ္ေဆာင္ကာ ညိွဳ႕ႏိႈင္းအစည္းေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး
ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ျပန္စီစစ္
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ျပန္ထည့္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးလင္းေက်ာ္ကဆက္ေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply