ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အဟာရျမင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ပိုင္း ၈ နာခြဲက စတင္ၿပီး ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အဟာရျမင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္မည့္ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကို Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance in Myanmar (အာဟာရျမႇင့္တင္ေရး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္) မွ လာေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ကေလးငယ္မ်ား၏ အဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိက ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔စတင္က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေပၚလြင္မင္းထန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ပူးဇိုဘြဲ႔ တို႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုအနက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကာလတာရွည္အဟာရခ်ဴိ႕တဲ့မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကာလတာရွည္အဟာရခ်ဴိ႕တဲ့ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အရပ္အေမာင္းပုညွက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ (၄၀ ဒသမ ၃) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply