ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ မရွိသည့္ေက်ာင္း (၁၅၀) ေက်ာ္ရွိ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ မရွိသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ မရွိသည့္ေက်ာင္း (၁၁၈) ေက်ာင္းရွိၿပီိး မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄၅) ေက်ာင္းရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားခန္႕ႏိုင္ဖို႕ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္နယ္ လူမႈေရး ၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္မင့္ထန္ ကဆိုသည္။

“အခုလို ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာမွာ Teaching Assistant လို႕ေခၚတဲ့ TA စနစ္နဲ႕ဘဲ ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အတြက္ က်ေတာ္တို႕ TA ကို ၉ တန္းေအာင္၊ ၁၀ တန္းေအာင္နဲ႕ ဘဲြ႕ရတဲ့သူလည္းပါမယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၃၆၀ ဦးကိုေခၚၿပီး ေျဖရွင္းေနပါတယ္” ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္ေန႕ ခ်င္းမီဒီယာႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ ေတြ႕ဆုံပဲြမွာ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ မရွိသည့္ေက်ာင္း ၄၅ ေက်ာင္းရွိေနၿပီး ေက်ာင္းဆရာ ၁၅၀ ဦးခန္႕ထားႏိုင္ရန္ လူ ၁၄၀၀ ဦး ေက်ာ္ကေန TA ေျဖဆိုေနၾကကာ မၾကာခင္မွာ ခန္႕ထားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကေတာ့ ဘဲြ႕ရတဲ့သူေတြေခၚႏိုင္ရင္ ေနာက္ေနာင္မွာလည္း ဆရာအျဖစ္ ဆက္လက္ ခန္႕ထားႏိုင္ဖို႕ ဆိုထားေပမဲ့ ေဒသခံ လူေတြကိုဦးေပးေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံလူေတြကို ပထမဦးစားေပး အေနနဲ႕ ခန္႕ထားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄၉၈ ေက်ာင္းရွိေနေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀၇၆၉ ဦး ခြင့္ျပဳထားသည့္အနက္ ၉၅၀၃ ဦးသာ ခန္႕ထားႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၁၂၆၆ ဦး ခန္႕ထားရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးဦးစီးဌာန၏ မွတ္တမ္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၃၅၆၆၇ ဦးရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply