ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသေဘာထားမပါဘဲ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳဟု ခ်င္းေျမယာကြန္ယက္အဖြဲ႔ေျပာ

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာသဘာ၀သယံဇာတအားလံုး၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ျပီး ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာထားမပါပဲ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းမျပဳေၾကာင္း ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာကြန္ယက္ Chin Land Affairs Network (CLAN) ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာကြန္ယက္အဖြဲ႔သည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၈) အေပၚ ျပည္သူတို႔ရင္ဆိုင္ရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္မွ (၁၃) ရက္ေန႔အထိ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကျပီး ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ထုိကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာကြန္ယက္မွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးမန္ဇခုပ္က “ခ်င္းေျမယာေတြကို ခ်င္းလူမ်ိဳးကပဲ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရိွရမယ္၊ ျပီးေတာ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ခြဲေ၀သံုးစြဲတဲ့အခါမွာလည္း ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ သေဘာတူညီမႈေတြရယူျပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသည္ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ား၏ ဘ၀ရပ္တည္မႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာေစသည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“အခု ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ဥပေဒက ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္မရိွတဲ့အျပင္ တကယ္လို႔မ်ား ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ရိွခဲ့ေသာ္ေပါ့၊ ဥပမာ – ေျမလြတ္ေျမလပ္ဆိုတာက ဗဟိုကပဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရေရာ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးအႏြယ္စုေတြေပးလို႔မရဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ ခ်င္းဘိုးဘြားပုိင္ အေမြအႏွစ္ေနရာေတြဆိုလို႔ရိွရင္ ေနျပည္ေတာ္ကပဲ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရိွတယ္ဆိုေတာ့ ဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို လံုးလံုး၀၀ ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒက ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မတူကြဲျပားမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကို ရိုက္ခိ်ဳးတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္” ဟု ဦးမန္ဇခုပ္ကေျပာသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ၾကၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔က အစိုးရကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းေတြကို အသံုးျပဳေနသည့္ လူပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီး (၆) လအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိပါက ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဟု ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီက ႏိုဝင္ဘာလ (၂) ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ အသိေပးစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒကို ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လက္ခံက်င့္သံုးပါက အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳစာရြက္စာတမ္း မျပႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ေျမေနရာဆံုးရံႈးမႈ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ဦးမန္ဇခုပ္က ေထာက္ျပသည္။

“အခု ဒီဥပေဒကို လက္ခံမယ္ဆိုရင္ ဗဟိုအစိုးရက ၾကိဳက္သလို လက္ညိွဳးထိုးျပီးမွ ႏုိင္ငံျခားသားေရာ Company ေတြေရာ ခ်ေပးလို႔ရတယ္၊ အဲဒီခါက်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသခံဘိုးဘြားပိုင္နဲ႔ လက္ရိွလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြက ေနရာဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ရိွ ခ်င္းျပည္နယ္မွာဆိုလို႔ရိွရင္ အခုလက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ေနရာ အေထာက္အထားေတြျပပါဆိုရင္ ျပႏိုင္တဲ့ေနရာေတြ ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္၊ အဲဒီခါက်ေတာ့ မျပႏိုင္တဲ့ေနရာကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ျဖစ္သြားမယ့္သေဘာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု သူကေျပာသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ဥပေဒသည္ မၾကာေသးခင္ကမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ဥပေဒျဖစ္ျပီး ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ က်င့္သံုးလာသည့္ ဥပေဒထံုးတမ္းေနရာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ေျမယာမ်ားသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းလာသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသာျဖစ္ၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဟူ၍ လံုး၀မရိွေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ ဥပေဒျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေျမသိမ္းျခင္း၊ စီမံကိန္းၾကီးမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔အား လံုး၀ ရပ္တန္႔ရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးမွ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမရိွဟု ေျပာဆိုခ်က္ကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည္ဟု ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာကြန္ယက္အဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply