ခ်င္းျပည္နယ္ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳ႕ေရးဆိုင္ရာတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းရန္လိုအပ္

0

By လားႏြန္ – ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားအာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈလိုအပ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔လည္း အာဟာရျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ရန္ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားအာဟာရဖြံ႕ေရးဆိုင္ရာ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ဦးစားေပး ျပည္နယ္အျဖစ္သတ္မွတ္၍ အေကာင္ထည္သြားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္မွာလည္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ေပးမႈဟာ တိုက္တြန္းအားေပးလိုပါတယ္ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးကိုလည္းပဲ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔တကြ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု လူမႈဝန္ႀကီး ဦးေပၚလြင္မင္းထန္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ႔မႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance in Myanmar ( SUN CSA Myanmar) အာဟာရျမႇင့္တင္ေရး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္မွ ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ​ေမလ ၂၉ ရက္​န့က ေ​က်င္းပသည့္ အခမ္းအနား၌ ဝန္ႀကီးကတိုက္တြန္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၎အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲ SUN CSA Myanmar မွျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားအဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကဘာလဲဆိုတာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္သံတည္းထြက္ရန္ ေဒသအတြင္းအာဟာရျမႇင့္တင္ကြန္ယက္ဖြင့္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း SUN CSA Myanmar ၏ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ေျပာသည္။

“အဓိကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က႑ေပါင္းစံုအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဆိုတာရွိတယ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလကေနအစိုးရကေန ထုတ္ျပန္ထားတယ္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အခါၾကေတာ့ အဲဒီထဲမွာ ဦးစားေပး ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းခုႏွစ္ခုပါလာတယ္ အဲထဲမွာ ခ်င္းျပည္နယ္က ဦးစားေပးျပည္နယ္တစ္ခုအေနနဲ႔ပါလာတယ္ တိုင္းမွာဆိုရင္သိသာတာက ဧရာဝတီတိုင္းပါလာတယ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာက ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းမွာ ဦးစားေပးဘယ္အလုပ္ေတြလုပ္မယ္ဆိုတာပါတယ္ အဲလိုလုပ္တဲ့အခါၾကရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်င္းျပည္နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ CSO ေတြရဲ႕အသံနဲ႔ CSO ေတြရဲ႕ input output ေတြလိုတဲ့အခါၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ SUN အေနနဲ႔ဘာလုပ္ေပးလဲဆိုေတာ့ အခုလိုမ်ိဳးပြဲမ်ိဳးစီစဥ္တာေပါ့ အခုလိုပြဲမ်ိဳးလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာအလုပ္ေတြလုပ္လဲ ဘယ္လိုအေျခအေနေတြရွိလဲဆိုတာ (၁)အခ်က္သိရတယ္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းေတြလုပ္တဲ့အခါမွာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီမံကိန္းေတြဝင္ပါႏိုင္ဖို႔က ကိုယ့္ခ်င္းေဒသခံေတြကသာလွ်င္ ဘယ္လိုမ်ိဳးေပးရင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မယ္ဆိုတာသိတယ္။သြားမယ္ဆိုတာကို ေရဘိုရအားျဖင့္ခ်ထားၿပီးသား ဥပမာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာဘာလုပ္မလဲဆိုတာကို အစိုးရက ညွိဳ႕ႏိႈင္းတိုင္ပင္ဖို႔ လုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္ ဒါေပမဲ့အဲလိုလုပ္ရင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဘာေျပာရမလဲဆိုတာ ဖိတ္ဖိတ္ၾကားၾကားေျပာဆိုဖို႔အခက္အခဲရွိႏိုင္တယ္ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ SUN အဖြဲ႕ကေန လုပ္ေပးႏိုင္တာက ခ်င္းျပည္နယ္ မွာရွိတဲ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက က႑ေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဆိုတာဘာဆိုတာကို ႀကိဳၿပီးေတာ့ အသိေပးခ်င္တယ္ ေျပာခ်င္တာ ဒီမွာ က်န္းမားေရးဌာနကသူတို႔သြားခ်င္တဲ့ ပစ္မွတ္ရွိတယ္ ပညာေရးကလည္းရွိမယ္ လူမႈဝန္ထမ္းေတြကလည္းသူတို႔မွာရွိတဲ့ outcome ေတြရွိတယ္၊ အစိုးရကလည္း ဒီလိုဒီလိုသြားဖို႔ရွိတယ္ဆိုတာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ထိရွင္းျပဖို႔ရွိတယ္ သူတို႔ခ်မျပခင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က SUN ကေနၿပီး CSO ေတြကို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဆိုတာဘာလဲႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ အဲဒီနည္းအားျဖင့္ ေလာေလာဆယ္မွာျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္တယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီလုပ္ငန္းကိုလုပ္တဲ့အခါမွာက်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြလုပ္တဲ့အခါၾကရင္ အားလံုးကတစ္သံတည္းထြက္ ငါတို႔ေဒသ ငါတို႕အရပ္အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ လုပ္ရမယ့္ပံုစံမ်ိဳးက ဒီလိုပံုစံမ်ိဳး ေျပာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဒသအတြင္း အာဟာရျမႇင့္တင္ေရးကြန္ယက္မ်ိဳးဖြဲ႕ျခင္တယ္ ႏွစ္ပိုင္းနဲ႔ျမႇင့္တင္သြားမယ္” ဟု ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းအာဟာရခ်ိဳ႕တည့္မႈေၾကာင့္ လူငယ္ေတြမွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္အရပအေမာင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ယက္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည္ဆိုပါက အာဟာရျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ လုပ္ေပးသင့္သည္ဆိုသည့္အခ်က္အားေပးႏိုင္မည္ဆိုပါ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖည့္စီးေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

မန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုအနက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကာလတာရွည္အဟာရခ်ဴိ႕တဲ့မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကာလတာရွည္အဟာရခ်ဴိ႕တဲ့ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အရပ္အေမာင္းပုညွက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ (၄၀ ဒသမ ၃) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply