ခ်င္းျပည္နယ္ NLD ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ပံု ေ၀ဖန္မႈရွိေန

0

#Zawgyi

By လားႏြန္ – လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (NLD) ပါတီကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္သည့္ ေနရာတြင္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားဦးစားေပးမႈမရွိဟုဆိုကာ ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၈) ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ (၉) ေနရာ ႏွင့္ အမ်ဴိးသားေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၂) ေနရာ စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၃၉) ေနရာရွိၿပီး ယင္းမဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားသို႔ NLD ကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔က အသီးသီးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံခဲ့ရသည့္ ေဒၚ Iang Tial က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းတူညီေနပါက လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားကို ဦးစားေပးရမည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“မေရြးခ်ယ္ခင္  ပါတီလူႀကီးေတြက  ျမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ(EC)ေတြ သေဘာက်တဲ့သူေတြကိုမေရြးမိေစနဲ႔၊ အေျခခံလူတန္းစားေတြက ခ်စ္သလား၊ ၾကိဳက္သလား၊ သူတို႔သေဘာက်တဲ့သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔၊ အမ်ားျပည္သူႀကိဳက္တဲ့သူကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ခဏခဏေျပာတယ္ေလ၊ ေနာက္အရည္အခ်င္းတူလို႔ရိွရင္ မိန္းကေလးဦးစားေပးရမယ္ဆိုတာရိွတယ္၊ ေနာက္ လူငယ္ကို ဦးစားေပးရမယ္လို႔ပါတယ္၊ အဲဒါေတြကို ဘာမွအေရးမလုပ္ဘူး” ဟု ေဒၚ Iang Tial ကေျပာသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ Dr. Aye Aye Ngun ႏွင့္ Pu Ngun Vung၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ Pu Tial Ling၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁ ႏွင့္ ၂) တြင္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲႏွင့္ လက္ရွိလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီးအိုတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံခဲ့ရသည့္ ကို Jacob Thang က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မူေဘာင္မ်ားအတိုင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိဘဲ အုပ္စုဖြဲ႔ကာ ေရြးခ်ယ္သလိုျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။

“လုပ္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးက အုပ္စုဖြဲ႕ျပီးေတာ့ (NLD) ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရးမူေဘာင္ ေရးဆြဲတဲ့ဟာကိုေတာ့ ဘာမွအဓိကမထားေတာ့ဘဲ အုပ္စုဖြဲ႔ျပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္က သိပ္အားမရဘူး’’ ဟု ကို Jacob Thang က ေျပာသည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားမွာ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ ဒု-သမၼတ Pu Henry Van Thio၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ Pu C. Za Cung၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁ တြင္ Pu Chan Ham ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂ တြင္ Pi Ni Sui Lian တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္မႈသည့္ လူငယ္မ်ားကိုေနရာဖယ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ပါတီကို ပဲ့ထိ္န္းေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၀င္ေရာက္ကစားသည့္ပံုစံျဖစ္ေနသည္ဟု ခ်င္းေတာင္ သဘာ၀ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ကိုလ်န္ေတြာင္ကေျပာသည္။

“က်ေနာ္လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူၾကီးပိုင္းကိုမၾကိဳက္လို႔မဟုတ္ဘူး၊ အထူးသျဖင့္ ဦးဇိုဘြဲ႕တို႔၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ကေတာ့ ဂုဏ္သေရရိွအေနနဲ႔ ဒီလူငယ္ေတြကို ေနရာဖယ္ေပးၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြက ေဘးကေန ပဲ့ထိန္းေပးတဲ့ ဦးေဆာင္မႈေပးတဲ့ ဂုဏ္သေရရိွပုဂိၢဳလ္ေတြအေနနဲ႔ ေဘးကေနေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုျပီးေတာ့ သင့္ေတာ္မယ္ထင္တယ္၊ အခုက က်ေနာ္တို႔က အထိန္းအကြက္မဲ့ျဖစ္သြားတာေပါ့၊ ထိန္းတဲ့လူက ပြဲ၀င္ကစားေတာ့ အထိန္းကြက္မဲ့ျဖစ္သြားလိုက္မယ္လို႔ျမင္တယ္” ဟု ကိုလ်န္ေတြာင္ကေျပာသည္။

ကိုလ်န္ေတြာင္သည္ တီးတိန္ၿမိဳ႕NLD ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံခဲ့ရသည့္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕ NLD ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားမွာ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ Pu Hang Khan Lian ႏွင့္ Pu Thang Do Cin၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ Pu Piang Suan Mung၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္  Pu Thang Tuan Pau ႏွင့္ လက္ရွိ စိုက္/ေမြး/သစ္ေတာ၀န္ႀကီး Pu Mang Hin Dal တို႔ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို NLD ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ (၅) ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (EC) မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး NLD ပါတီဗဟိုသို႔ ဆက္လက္တင္ျပၾကမည္ျဖစ္သည္။

Photo Crd: Dreamstime

#Unicode

By လားနွန် – လာမည့် နိုဝင်ဘာလ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ဖွယ်ရှိသော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ချင်းပြည်နယ်မှ အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် (NLD) ပါတီကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်သည့် နေရာတွင် လူငယ်နှင့် အမျိူးသမီးများဦးစားပေးမှုမရှိဟုဆိုကာ ဝေဖန်ခံနေရသည်။

မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်ရှိသည့် ချင်းပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် မဲဆန္ဒနယ် (၁၈) နေရာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မဲဆန္ဒနယ် (၉) နေရာ နှင့် အမျိူးသားတော်တွင် မဲဆန္ဒနယ် (၁၂) နေရာ စုစုပေါင်း မဲဆန္ဒနယ်မြေ (၃၉) နေရာရှိပြီး ယင်းမဲဆန္ဒနယ်မြေများသို့ NLD ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့က အသီးသီးရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။

ဟားခါးမြို့နယ် အမျိူးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်လျှောက်ထားသော်လည်း ရွေးချယ်ခြင်းမခံခဲ့ရသည့် ဒေါ် Iang Tial က ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရာတွင် တစ်ယောက်ယောက်နှင့် အရည်အချင်းတူညီနေပါက လူငယ်နှင့် အမျိူးသမီးများကို ဦးစားပေးရမည်ဆိုသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မရှိခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုသည်။

“မရွေးချယ်ခင် ပါတီလူကြီးတွေက မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ(EC)တွေ သဘောကျတဲ့သူတွေကိုမရွေးမိစေနဲ့၊ အခြေခံလူတန်းစားတွေက ချစ်သလား၊ ကြိုက်သလား၊ သူတို့သဘောကျတဲ့သူတွေကို ရွေးချယ်ဖို့၊ အများပြည်သူကြိုက်တဲ့သူကို ရွေးချယ်ဖို့ ခဏခဏပြောတယ်လေ၊ နောက်အရည်အချင်းတူလို့ရှိရင် မိန်းကလေးဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာရှိတယ်၊ နောက် လူငယ်ကို ဦးစားပေးရမယ်လို့ပါတယ်၊ အဲဒါတွေကို ဘာမှအရေးမလုပ်ဘူး” ဟု ဒေါ် Iang Tial ကပြောသည်။

ဟားခါးမြို့နယ် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဖြစ် အမျိူးသားလွှတ်တော်တွင် Dr. Aye Aye Ngun နှင့် Pu Ngun Vung၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် Pu Tial Ling၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁ နှင့် ၂) တွင် လက်ရှိလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးဇိုဘွဲနှင့် လက်ရှိလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရွှေထီးအိုတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

ထန်တလန်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်လျှောက်ထားပြီး ရွေးချယ်ခြင်းမခံခဲ့ရသည့် ကို Jacob Thang က ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရာတွင် မူဘောင်များအတိုင်းရွေးချယ်ခြင်းမရှိဘဲ အုပ်စုဖွဲ့ကာ ရွေးချယ်သလိုဖြစ်နေသည်ဟု ပြောသည်။

“လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးက အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ (NLD) ရဲ့ လွှတ်တော်ကိ်ုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်ရေးမူဘောင် ရေးဆွဲတဲ့ဟာကိုတော့ ဘာမှအဓိကမထားတော့ဘဲ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ ရွေးချယ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ကျနော်က သိပ်အားမရဘူး’’ ဟု ကို Jacob Thang က ပြောသည်။

ထန်တလန်မြို့နယ် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသူများမှာ အမျိူးသားလွှတ်တော်တွင် လက်ရှိနိုင်ငံတော် ဒု-သမ္မတ Pu Henry Van Thio၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် Pu C. Za Cung၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁ တွင် Pu Chan Ham နှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၂ တွင် Pi Ni Sui Lian တို့ဖြစ်ကြသည်။

ချင်းပြည်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရွေးချယ်မှုသည့် လူငယ်များကိုနေရာဖယ်ပေးခြင်းမရှိဘဲ ပါတီကို ပဲ့ထိ်န်းပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များက ဝင်ရောက်ကစားသည့်ပုံစံဖြစ်နေသည်ဟု ချင်းတောင် သဘာဝစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ ကိုလျန်တွောင်ကပြောသည်။

“ကျနော်လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လူကြီးပိုင်းကိုမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူး၊ အထူးသဖြင့် ဦးဇိုဘွဲ့တို့၊ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကတော့ ဂုဏ်သရေရှိအနေနဲ့ ဒီလူငယ်တွေကို နေရာဖယ်ပေးပြီးတော့ သူတို့တွေက ဘေးကနေ ပဲ့ထိန်းပေးတဲ့ ဦးဆောင်မှုပေးတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ ဘေးကနေနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ သင့်တော်မယ်ထင်တယ်၊ အခုက ကျနော်တို့က အထိန်းအကွက်မဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ ထိန်းတဲ့လူက ပွဲဝင်ကစားတော့ အထိန်းကွက်မဲ့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်လို့မြင်တယ်” ဟု ကိုလျန်တွောင်ကပြောသည်။

ကိုလျန်တွောင်သည် တီးတိန်မြို့NLD ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း ရွေးချယ်ခြင်းမခံခဲ့ရသည့် လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။

တီးတိန်မြို့ NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူများမှာ အမျိူးသားလွှတ်တော်တွင် Pu Hang Khan Lian နှင့် Pu Thang Do Cin၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် Pu Piang Suan Mung၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင်  Pu Thang Tuan Pau နှင့် လက်ရှိ စိုက်/မွေး/သစ်တောဝန်ကြီး Pu Mang Hin Dal တို့ဖြစ်သည်။

ချင်းပြည်နယ် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို NLD မြို့မိမြို့ဖ (၅) ဦးနှင့် မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ (EC) များက ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့က မြို့နယ်အသီးသီးတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး NLD ပါတီဗဟိုသို့ ဆက်လက်တင်ပြကြမည်ဖြစ်သည်။

Share.

About Author

Leave A Reply