ဇိုး (ခ်င္း) မ်ဳိးႏြယ္စုေနထိုင္သည့္ ေနရာတိုင္းသည္ မိမိတို႔နယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚရွားမီးေျပာ

0

ဇိုး (ခ်င္း) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ေဒသမ်ားတြင္ သီးျခားစီေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း မိမိေနထိုင္သည့္ေနရာတိုင္းသည္ မိမိတို႔နယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးၿမဳိ႕ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ Ebenezer Khawtinsiami (ခ) ေဒၚရွားမီးက ေျပာသည္။

မီဇိုရမ္ျပည္၊ Mamit ခရိုင္၊ Reiek ေက်းရြာတြင္ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္မွ (၇) ရက္အထိက်င္းပေသာ Zofest 2018 ပြဲေတာ္ႀကီး ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚရွားမီးက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဇိုး (ခ်င္း) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားေနထိုင္သည့္ေနရာတိုင္းဟာ မိမိနယ္ေျမျဖစ္တယ္။ ဇိုး (ခ်င္း) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားဟာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ တကြဲတျပားေနၾကရတယ္ဆိုေပမယ့္၊ တအူတံုဆင္း တစ္၀မ္းတည္းထြက္  လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးပဲျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဇိုး (ခ်င္း) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕စသည့္ (၃) ႏုိင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသီးျခားစီ ေနထိုင္ေနၾကရသည့္အတြက္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အျမင္မ်ားမွားယြင္းႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ဝမ္းမကြဲၾကဖို႔အေရးႀကီးသည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

“ေနထိုင္ရတဲ့ႏိုင္ငံက သီးျခားစီျဖစ္တယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကလည္း သီးျခားစီျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျမင္မွားႏိုင္တယ္၊ ဒီအရာေတြအတြက္နဲ႔ ညီအကိုမ်ားျဖစ္သည္ကို မပ်က္စီးဖို႔ အေရးႀကီးတယ္” ဟု ေဒၚရွားမီးကေျပာသည္။

သူမအေနျဖင့္ ဇိုး (ခ်င္း) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ဆႏၵမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး (၁) အျခားဘာသာကိုးကြယ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားစြာၾကားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည့္အတြက္ ခရစ္ေတာ္၏သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာတဲ့ေနရာမွာ အျပန္အလွန္ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၂) ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ Music ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ဒီထက္မက ရင္းႏွီးမႈရွိျခင္း၊ (၃) ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ (၄) Law and Order ပိုင္းဆိုင္ရာမွာလည္း အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႕ ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply