တကၠသိုလ္ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးတကၠသိုလ္သို႔ ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ ခ်င္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မည့္ အစီစဥ္တရပ္ကို The Hills Education ႏွင့္ The Chinbridge Institute တို႔က စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ဆက္တက္ခ်င္ေသာ္လည္း အ​ေျခ​ေနတရပ္​ရပ္​​ေၾကာင္​့ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ခ်င္းေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ The Hills Educatioan ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးကို ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု The Chin bridge Institute မွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဗန္က်ဴံးလ်န္ကေျပာသည္။

“ေက်ာင္းတက္ခ်င္ေပမဲ့မတက္ႏိုင္တဲ့ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ဆႏၵေတြျဖစ္ေစဖို႔ တတ္ႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အဲဒါကိုၾကိဳးစားေပးတယ္ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒီပညာသင္ေထာက္ပံ့စရိတ္ကိုရတဲ့သူက အဲဒီပိုက္ဆံတစ္ခုတည္းကိုမေပး ပဲနဲ႔ သူတို႔ကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမႈေတြကိုပါ ေပးမွာ သူတို႔ရဲ့ ပညာသင္စြမ္းရည္ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကိုပါ ေပးမွာ၊ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဒီခ်င္းေက်ာင္းသူ၊သားေတြကေန ေနာင္မွာတစ္ကယ့္ ပညာရွင္လို႔ေျပာမလား ႏိုင္ငံေရးအသိုင္အ၀ိုင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပညာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါ၀င္လာႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာ င္းသားေတြ ေမြးထုတ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ရည္ရြယ္ျပီးလုပ္တာျဖစ္တယ္” ဟု ဗန္က်ံဳးလ်န္ကေျပာသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (၂) ဦးသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးတစ္ဦးစာသည္ အမ်ဴိးသမီး(မိန္းကေလး)မ်ားအတြက္ သီးသန္႔လ်ာထားကာ၊ က်န္ေထာက္ပံ့ေၾကးတစ္ဦးစာသည္ အမ်ဴိးသားႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအတြက္ လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါေထာက္ပံ့ေၾကးကို www.thehillseducation.com (သို႔) info@thehillseducation.com သို႔ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းႏုိင္ၿပီး ဇူလိုင္ (၃၁) ေန႔အထိ မည္သူမဆိုေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ တကၠသိုလ္၀င္းတန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး မိဘမ်ားမွာလည္း တကၠသိုလ္မတက္ဖူးသူမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု The Chinbridge Institute ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကဆက္ေျပာသည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ ကေလးတကၠသိုလ္ရွိ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းမ်ားထဲမွ ပထ၀ီ၊ သမိုင္း၊ ဒသနာ၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္(သို႔) အေရွ႕တိုင္းပညာ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို အထူးျပဳယူထားသူျဖစ္ကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ (၄) ႏွစ္အထိေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိမည္ဟု သိရသည္။

ယခုေထာက္ပံ့ေၾကးအစီစဥ္သည္ ယခုႏွစ္မွစ၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္စတင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြအေျခအေနအရ (၂) ဦးသာ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေႏွာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ယခုထက္ပိုမ်ားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးအပ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဗန္က်ဴံးလ်န္ကေျပာသည္။

The Hills Education သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားသူမ်ားဆက္လက္တိုးပြားရန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အရည္အေသြးရိွ သုေတသနမ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သုေတသနကြန္ယက္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းဟူေသာလုပ္ငန္း (၃) ခုကိုေဆာင္ရြက္လက္ရိွသည္။

The Chinbridge Institute သည္ သုေတသနႏွင့္ သင္ယူေရးဌာနအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဇြန္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply