တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ခ်င္းလူထုက ရန္ကုန္တြင္ ဆႏၵျပ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(ေအေအ) တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ ခ်င္းလူထု (၂၀၀) ေက်ာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ ၁၁ နာရီကစ၍ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ခ်င္းလူထုတို႔သည္ “ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားရပ္’’၊ Save the Paletwa၊ ပလက္၀ သည္ခ်င္းျပည္၊ ဖမ္းဆီးခံ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးေရး စသည့္ ပိုစတာမ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္အလံမ်ားကိုင္ေဆာင္ ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ စစ္ေဘးေရွာင္ခ်င္းတိုင္းရင္း သားမ်ားအေရးလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္းက “ က်ေနာ္တို႔က ႏွစ္ဖက္စလံုး(တပ္မေတာ္နဲ႔ေအေအ)ကိုေျပာခ်င္တယ္၊ တခ်ဴိ႕ေတြကေျပာပါလိမ့္မယ္ ဒါက ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ေလာက္မဆိုးရြားပါဘူး ခ်င္းျပည္နယ္က ခံသာေသးပါတယ္လို႔ေျပာတဲ့သူလည္းရွိပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ခံစားေနတဲ့အေနအထားက မတူဘူး ႏိႈင္းယွဥ္လို႔မရဘူး က်ေနာ္တို႔ေဒသမွာျဖစ္ေနတဲ့ဟာက က်ေနာ္တို႔မေမႊးတဲ့မီးက က်ေနာ္တို႔ကိုေလာင္ေနတာ က်ေနာ္တို႔မဖြတဲ့အမိႈက္ကိုရွင္းေနရတယ္၊ ကိုယ္လုပ္တာ ခံရတာဟာ ခံသာတယ္၊ အခုက်ေနာ္တို႔က ကိုယ္လုပ္တဲ့စစ္မီးမဟုတ္တဲ့ဒဏ္ခံရတာ ပိုၿပီးေတာ့ခံစားရပါတယ္၊ ပိုၿပီးေတာ့နစ္နာရပါတယ္’’ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အျမန္ဆံုးရရွိေရး၊ အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦးတို႔ ခ်ဴပ္ဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ အပုိဒ္ (၈) (ဂ) ပါအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေရး၊ ေအေအအဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ တႏုိင္ငံလံုးတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားအျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေပးေရး၊ တိုက္ပြဲမ်ားအစား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ေပးေရးႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားအျမန္ဆံုးရရွိေရး စသည္တို႔ တာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦးတို႔ ခ်ဴပ္ဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ အပုိဒ္ (၈) (ဂ) တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္မေတာ္မွလြဲ၍ မည္သည့္တပ္ဖြဲ႔မွ အေျခခ်လႈပ္ရွားခြင့္မရွိေစရဟု ပါရွိသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) တပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူ (၃၀၀၀) ခန္႔တို႔သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြါထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္မရရွိၾကေပ။

Photo Credit: The Chin Journal

Share.

About Author

Leave A Reply