ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာရ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း အျဖစ္သတ္မွတ္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္သစ္ေတာ၀န္ႀကီးေျပာ

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာရ ျပည္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဥပေဒအရ ေျမရိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာႏုိင္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဴိးေရး၊ ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးမန္ဟင္းဒါလ္းကေျပာသည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္က ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳၾကတယ္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကေပါ့ေနာ္၊ ရိွခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊ ဆိုေတာ့ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာဆိုတာ လုပ္ကြက္ ဆယ္ကြက္၊ ဆယ့္ငါးကြက္ရိွမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့အေနအထားျဖစ္ေတာ့ ဒါသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ေပ့ါေနာ္၊ ဆိုေတာ့ ေက်းလက္ေတာရြာေတြမွာ မိသားစုတစ္စုက ေျမကြက္ ဆယ္ကြက္၊ ဆယ့္ငါးကြက္ေလာက္ ပို္င္ထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲခ်ိန္မွာ သူတို႔က တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ အလွည့္က် ေတာင္ယာခုတ္စားတယ္ဆိုေတာ့ (၁၀) ႏွစ္တန္သည္ (၁၂) ႏွစ္တန္နဲ႔ နားေပးရပါတယ္၊ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ဥပေဒနဲ႔ ေျမရိုင္းဆိုျပီးေတာ့ သတ္မွတ္ရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြ နစ္နာႏိုင္မယ့္အေနအထားရိွပါတယ္” ဟု ၀န္ၾကီးဦးမာန္ဟင္းဒါလ္း ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲသည့္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈) ပုဒ္မ (၃၀) (ခ) တြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာရ သတ္မွတ္ေျမမ်ားကို ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရဟု ပါရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္နယ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ခ်ိန္ထုိးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ၀န္ႀကီးကဆက္ေျပာသည္။

“၂၀၁၈ ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့အတိုင္းပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေျမေတြသည္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဥပေဒနဲ႔ မသက္ဆိုင္ေစရဆိုျပီးပါထားပါတယ္၊ ဆိုေတာ့ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနဲ႔ ခုနေျပာသလို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္းမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္၊ ျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို ခ်ိန္ထိုးျပီးေတာ့ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ခ်င္းေျမရာဆိုင္ရာကြန္ယက္မွာ တာ၀န္ခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမာန္တပ္ကေတာ့ ယင္းဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္လာၾကသည့္ ကိုယ့္ေျမေနရာတြင္ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ရဖို႔ အစိုးရထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပန္ေတာင္းရမည့္သေဘာျဖစ္သည့္အတြက္ လက္မခံဟုဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေဒသမွာ ပံုစံ (၇) (လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္) လုပ္စရာမလိုဘူးေလ၊ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒီဥပေဒက အတည္ျဖစ္မယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ပံုစံ (၇) ျပန္လုပ္မွပဲ၊ ဒီဟာက အတည္ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ပံုစံနဲ႔ေျပာလာတာ၊ အဲဒါေၾကာင့္ ပံုစံ (၇) ေတြလုပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားျပီးစံုစမ္းတဲ့အခ်ိန္မွာ အငွားပံုစံ (၇) လုပ္မွပဲ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိမယ္ဆိုၿပီး ေျပာလာတာေၾကာင့္ေလ၊ ဒါက မ်က္လွည့္သေဘာျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က လက္မခံတာ” ဟု ဦးမာန္တပ္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ေျမယာမ်ားသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းလာသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသာျဖစ္ၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဟူ၍ လံုး၀မရိွေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ ဥပေဒျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေျမသိမ္းျခင္း၊ စီမံကိန္းၾကီးမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔အား လံုး၀ ရပ္တန္႔ရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးမွ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမရိွဟု ေျပာဆိုခ်က္ကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည္ဟု ခ်င္းေျမယာဆိုင္ရာကြန္ယက္အဖြဲ႔က ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply