ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္

0

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) တပ္ဖြဲ႔တို႔ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏို၀င္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔ကစ၍ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ (၁၄၄) ကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းၾကမ္းသူမ်ားမွ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း သာမန္အရပ္သားျပည္သူ အေယာင္ေဆာင္၀င္ေရာက္ၿပီး အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ/ေခၚေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိေတြ႔တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္အခ်ဴိ႕တြင္ အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူ အခ်ဴိ႕ ေသဆံုး/ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ ညအခ်ိန္ လြတ္လပ္စြာဆက္လက္သြားလာခြင့္ျပဳပါက အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္လာဖြယ္ရွိသျဖင့္ လံုျခံဳေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (၁၄၄) ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရး ဦးကိုးေအာင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မည္သူမဆို ည (၆) နာရီမွ နံနက္(၆)နာရီအတြင္း အမိန္႔တစ္စံုတရာမရွိဘဲ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ရွိသူမွအပ သြားလာလႈပ္ရွားျခင္းမျပဳေၾကာင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသြားရာလမ္း၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကား အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးေနရာမ်ားတြင္ ဆူပူလံႈ႔ေဆာင္လိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာက်ဴးလြန္လိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ လူ (၅) ဦးသို႔မဟုတ္ (၅) ဦးထက္ပို၍ျဖစ္ေစ စုေ၀းျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာျခင္း၊ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျပဳျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ အကယ္၍ အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ပါရွိသည္။
ယခုထုတ္ျပန္သည့္ ညမထြက္ရအမိန္႔သည္ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ (၂) လအထိ အသက္၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) တပ္ဖြဲ႔တို႔ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၁) လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ွ႔တင္းအပါအ၀င္ ကုုလားတန္ စီမံကိန္း (ပလက္၀-ဇိုုရမ္ပြီလမ္းပိုုင္း) မွ အိႏၵိယႏိုုင္ငံသား၀န္ထမ္း (၅) ဦး၊ စကားျပန္ (၂) ဦး၊ စပိဘုုတ္ေမာင္းသူ (၂) ဦးစုစုေပါင္း (၁၀) ဦးကို ေအေအတပ္ဖြဲ႔ကဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲမွ (၉) ဦးကိုျပန္လႊတ္ေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေ၀ွ႔တင္းကို တပ္မေတာ္ပူးေပါင္းၿပီး ေအေအတပ္ဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည္ဆိုသည့္စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားဆဲျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply