မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ဓား၊ လွံ၊ ေလး၊ ျမွား ႏွင့္ တူမီးေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ပိတ္ပင္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာေစေရးအတြက္ ဓား၊ လွံ၊ ေလး၊ ျမွားႏွင့္ တူမီးေသနတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကို ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔စၿပီး ပိတ္ပင္လိုက္သည္။

ဓေလ့ထံုးစံကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဓားပလိုင္းမ်ားကို္င္ေဆာင္သြားလာျခင္းသည္ လူ႔အသက္အႏၱရာယ္ကို  ေဘးျဖစ္ေစေလာက္ေသာ ျမစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား တိုးျမွင့္ျဖစ္ပြားေစႏုိင္၍ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပါ၀င္သူမ်ားမွအပ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ဓား၊ လွံ၊ ေလး၊ ျမွား၊ တူမီးေသနတ္အပါအ၀င္ လက္နက္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ ကိုင္ေဆာင္သြားလာသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄(၆)ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒသႏၱရအမိန္႔ကို ဇန္န၀ါရီလ (၃) ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေဒသခံ ဦးေရႊလိန္းႏုိင္ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔သည္ ရိုးရာဓေလ့ကို ျခိမ္းေျခာက္လိုက္သည့္သေဘာျဖစ္သည္ဟု ခိုႏူမ္းသုန္ကိုေျပာသည္။

“ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳတဲ့ေနရာမွာ အထူးသျဖင့္က ေလး၊ ျမွား၊ ေသနတ္ကေတာ့မဆိုလိုပါဘူး ဓားဆိုတာက မကိုင္လို႔မရတဲ့အေနထားမွာရိွတယ္ ကိုင္လည္းကိုင္ရတယ္ ျမိဳ႕ထဲကိုမျဖတ္ဘဲႏွင့္ အလုပ္လုပ္လို႔မွမရတာ ဒီေတာကိုျဖတ္ဆိုရင္လည္း ဒီျမိဳ႕ထဲကေနပဲျဖတ္ရတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေန႕စဥ္ အသက္ရွင္တဲ့ပံုပါ ထိခိုက္မယ္လို႔ျမင္တယ္ ဆိုေတာ့ တူမီးေသနတ္ပါတယ္ ျပီးေတာ့ ေလး၊ ျမွားပါတယ္ ဒီဟာေတြကေတာ့ ျမိဳ႕ထဲမွာေတာ့မကိုင္သင့္ဘူး အမွန္ေတာ့ ဒါေပမယ္ျမိဳ႕ထဲကေနကထြက္ျပီး ရြာသြားမယ္    ေတာထဲသြားမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ျမိဳ႕ျဖတ္ျပီးေတာ့ကိုင္ရမွာေပါ့ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းမဲ့ နယ္ကလာတဲ့ သူေတြက ျမိ္ဳ႕ကို ေလး၊ ျမွားေတြ တူမီးေသနတ္ေတြယူမလာဖို႔ကေတာ့တားဆီးသင့္တယ္ ျမိဳ႕ထဲမွာရိွတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသခံေတြကေတာ့ ေတာေတာင္သြားမယ္ဆိုရင္ ျမိဳ႕ထဲကေနထြက္တာနဲ႕ အဲဒါေတြ ယူသြားတာမ်ိဳးေတြရိွတယ္ေလ ဒါေတြကေတာ့ အတိုင္းတာတစ္ခုထိ ကန္႔သတ္ရင္ေတာ့ေကာင္းတယ္ လံုး၀ကန္႔သတ္ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမယ္မထင္ဘူး” ဟု ဦးေရႊလိန္းႏုိင္ကေျပာသည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္က ရိုးရာဓေလ့အရ  ဓား၊ လွံ၊ ေလး၊ ျမွား ႏွင့္ တူမီးေသနတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ဓားထိုးမႈ၊ တူမီးေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply