မတူပီခရိုင္ရံုးကို အစိုးရသတ္မွတ္သည့္ ဖႏုိင္-ငလိုင္ဘက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ရန္ ပနၷက္႐ိုက္

0

မတူပီခ႐ိုင္ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးကို အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ဖႏုိင္-ငလိုင္ေက်းရြာၾကား မတူပီ – ဟားခါးလမ္း မိုင္တိုင္ (၁၆၆/၁) အနီးတြင္တည္ေဆာက္ရန္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ပနၷက္႐ိုက္အခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတိုးဝင္း၊ ျပည္နယ္အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ၊ မင္းတပ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ထူး၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတိုးတိုးထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဥကၠဌ ဦးထန္က်င္းတို႔က ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ရံုးအေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရန္ ပႏၷက္႐ိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပတူပီၿမိဳ႕နယ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ခရိုင္အျဖစ္တိုးျမင့္ခံရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ခရိုင္ရံုးတည္ေဆာက္ မည့္ ေနရာအျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ခရိုင္ရံုး အေဆာက္အဦးကိုမတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေသးျခင္းျဖစ္သည္။

မတူပီၿမိဳ႕ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ခ႐ိုင္ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးကို ယခုၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးရံုးတည္ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္လိုၾကၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကေတာ့ မတူပီၿမိဳ႕ႏွင့္ ၈ မိုင္ခန္႔ေ၀းေသာ ဖႏုိင္- ငလိုင္ေက်းရြာဘက္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ မတူပီေဒသခံျပည္သူမ်ားက မတူပီၿမိဳ႕တြင္ ၂ ႀကိမ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁ ႀကိမ္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

မတူပီခ႐ိုင္ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးကို က်ပ္ေငြသန္း (၁၇၀၀) ျဖင့္ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႔ (၁၀) က တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု- မတူပီ ျပန္/ဆက္)

Share.

About Author

Leave A Reply