ရပ္/ရြာအတြင္း ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔ (မတူပီ) မွ စစ္ေဆးတိုက္တြန္းလ်က္ရွိ

0

ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းမွစတင္၍ ခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔ (မတူပီ) မွ မတူပီျမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈကာ ျမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အဆက္မျပတ္မိုးမ်ားရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မတူပီျမိဳ႕ရွိ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လမ္းသားက်ျခင္း၊ လမ္းျပိဳျခင္း၊ အိမ္ေျမေနရာျပိဳျခင္း၊ ေရေျမာင္းမ်ားေျမစာျပည့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေရေျမာင္းမ်ား စနစ္တက်မထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အမိႈက္မ်ား စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေနမႈကလည္း ျမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔ (မတူပီ) မွ ၎တို႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိဌာန၊ အသင္းအဖြဲ႔၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဗဟိုခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔၏ဥကၠဌႏွင့္ မတူပီခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔၏အၾကံေပးျဖစ္သူ ဦးအာႏိုးဘိအားေမးျမန္းခဲ့ရာ “Chin Youth Organization (CYO) ရဲ႕ေပၚလစီက ေရေျမာင္းတစ္ခုလုပ္တယ္ဆိုရင္ ေရစီးေရလာတကယ္ေကာင္းမြန္မႈရွိ/မရွိ၊ အမိႈက္တကယ္ဆင္း/မဆင္း၊ ျပီးရင္ သူ႔ရဲ႕ Quality ျပည့္/မျပည့္၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းညီ/မညီ စစ္ေဆးျပီး ေထာက္ျပတာရွိတယ္၊ လာဘ္စားမႈရွိ/မရွိ ေထာက္ျပတာလည္းရွိတယ္၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ မတရားမႈမွန္သမွ်၊ သူတို႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ဟာကြက္ေတြကို အျမဲတမ္းေထာက္ျပေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တာေပါ့၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ျပဳျပင္စရာေတြရွိတယ္ဆိုရင္ အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္” ဟု ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းတြင္လည္း ေဒသခံလူငယ္အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျပီး သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ တာဝန္မ်ားေပးျခင္း၊ လူငယ္မ်ားအား လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ပါဝင္ေစကာ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔၏ဥကၠဌႏွင့္ မတူပီခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔၏အၾကံေပးျဖစ္သူ ဦးအာႏိုးဘိမွ ယခုလိုေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

“သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အရင္တုန္းက တရားမဝင္သစ္ေတြကိုမဖမ္းဘူးေလ၊ ေက်းရြာတိုင္းလိုလိုမွာ ထင္းေခါင္းေတြရွိတယ္၊ သူတို႔က တရားမဝင္သစ္ေတြ အကန္႔အသတ္မရွိပဲ လိုက္ျပီးမွ ခုတ္ျဖတ္ေနရတယ္၊ ျမိဳ႕ေပၚမွာက ျဖတ္စက္ (ဝိုင္းစက္) သမားေတြရွိတယ္၊ ျဖတ္စက္သမားေတြက ေက်းရြာမွာျဖတ္တဲ့သစ္ေတြကို သူတို႔ကယူတယ္၊ ျဖတ္စက္သမားေတြနဲ႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အေပးအယူလုပ္ၾကတယ္၊ ဘယ္ကဝင္ဝင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက လုံးဝမဖမ္းဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ပိုပိုျပီးေတာ့ သစ္ခုတ္တာဆိုးလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ေနာက္ျပီး ေရထိန္းဧရိယာလည္း မေရွာင္ဘူး၊ ဘုံတလာေတာင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္လည္း သစ္ခိုးထုတ္တဲ့သူေတြ မခ်န္ဘူး၊ လူငယ္ေတြနဲ႔စဖမ္းတာကေတာ့ ဂိုက္စီးေတာင္ေၾကာရဲ႕ ေရထိန္းဧရိယာမွာျဖစ္တယ္၊ သစ္အလုံးအရင္းနဲ႔ ခိုးထုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဘာမွကိုင္တြယ္မႈမရရွိတဲ့အတြက္ ဌာဆိုင္ရာေတြအကုန္ေခၚ၊ သစ္ေတာဦးစီးကတစ္ေယာက္ေခၚျပီးသြားဖမ္းတာ၊ အဲဒီအခ်ိန္ကေနစျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲနဲ႔၊ ေမ်ာစာမရွိပဲနဲ႔ သစ္ခုတ္တဲ့သူအားလုံးကို လူငယ္အဖြဲ႔က ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ပူးေပါင္းျပီးေတာ့မွ ဖမ္းလိုက္တယ္၊ သစ္ခိုးထုတ္တဲ့သူေတြက ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ အေပးအယူလုပ္တယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပဲ တရားမဝင္သစ္ေတြရွိတယ္ဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာေပါ့၊ ျပည္သူပိုင္အျဖစ္သိမ္းလိုက္တာေပါ့၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကေနစျပီးလုပ္လာတာ အခုထိပါပဲ၊ အခုဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းသြားပါျပီ”

ဤနည္းအားျဖင့္ ခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔မွ လူငယ္မ်ား နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရပ္ရြာအက်ိဳးကို သယ္ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။

Photo Credit: Chin Youth Organization (Matupi)

Share.

About Author

Leave A Reply