လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အားလံုး အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္ထားရွိေရးအေျခခံမူခ်မွတ္ႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္မည္ – ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္

0

Zawgyi

ဒီမိုကေရစီစနစ္အေျခခံမူမ်ားထဲတြင္ အေရးႀကီးဆံုးတစ္ခုျဖစ္သည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အားလံုးကို အရပ္သားအစိုးရလ က္ေအာက္သို႔ ထားရွိႏုိင္ေရးအေျခခံမူခ်မွတ္ႏုိ္င္မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ဟု ယေန႔က်ေရာက္ေသာ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔တြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး (CNF) ဒု-ဥကၠဌ (၂) ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္ဆာေခါင္ကေျပာဆိုလိုက္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ျဖင့္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔ အခမ္း အနားတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး (CNF) ဒု-ဥကၠဌ (၂) ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္က မိ္န္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တစ္ဆို႔ေနသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိကဲ့သို႔ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္က “ပင္လံုစာခ်ဴပ္ရဲ့ အပုိဒ္ (၇) ျဖစ္တဲ့ ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးရမယ္ဆိုတဲ့ဟာ ယေန႔ထိ မက်င့္သံုးႏုိင္ေသးဘူး အဲဒီဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ NCA စာခ်ဴပ္မွာ ပါတဲ့အတိုင္း ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ထူေထာင္ရမယ္ဆို ၿပီးေတာ့ သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း ဒီမိုကေရစီအေျခ ခံမူထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အားလံုးသည္ အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္မွာထားရွိရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူႀကီးခ်မွတ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးဟာ ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတာ က်ေနာ္အေသခ်ာေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အားလံုး အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ထားရွိႏုိင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လမ္းညြန္ခ်က္ေပးထားၿပီးျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အဲဆိုပါအေျခခံမူကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူျဖစ္တဲ့ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အားလံုး အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္မွာထားရမယ္ဆိုတဲ့ဟာ က်ေနာ္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ လမ္းညြန္ခ်က္အားလံုးေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔တကြ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္းအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးရဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဲဒီလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အားလံုးသည္ အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္မွာထားရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူခ်မွတ္ေပးဖို႔ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔ စင္ျမင့္ေပၚကေန ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္’’ ဟု ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး ဒု-ဥကၠဌ(၂)ကေျပာသည္။

အကယ္၍ အဆိုပါအေျခခံမူကို မခ်မွတ္ႏုိင္ပါက လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုသည့္ (Disarmament, Demobilization and Reintegration DDR/ Security Sector Reform SSR) ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္လည္းခ်ဴပ္ၿငိမ္းႏုိ္င္မည္ဟုတ္ေၾကာင္း သူကဆက္ေျပာသည္။

“အဲဒီအေျခခံမူသာမရရင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုတဲ့ (DDR/SSR) ကိုေဆာင္ရြက္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး DDR/SSR ဆိုတဲ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိုမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဴပ္ၿငိမ္း ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး’’ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္ကေျပာသည္။

DDR/SSR ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္ၿပီး၊ လံုျခံဳေရးက႑ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၊ စစ္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အၾကား အျမင္မတူမႈမ်ားရွိေနသည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ျဖင့္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔အခမ္းအနားတြင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္လာၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Unicode

ဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေခံမူများထဲတွင် အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အားလုံးကို အရပ်သားအစိုးရလ က်အောက်သို့ ထားရှိနိုင်ရေးအခြေခံမူချမှတ်နိ်ုင်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အောင်မြင်နိုင်မည်ဟု ယနေ့ကျရောက်သော (၇၂) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိူးသားနေ့တွင် ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး (CNF) ဒု-ဥက္ကဌ (၂) ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်ဆာခေါင်ကပြောဆိုလိုက်သည်။

ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့တွင် ပြည်နယ်အဆင့်ဖြင့် ကျင်းပလျက်ရှိသည့် (၇၂) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိူးသားနေ့ အခမ်း အနားတွင် ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး (CNF) ဒု-ဥက္ကဌ (၂) ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်က မိ်န့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် တစ်ဆို့နေသည့် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်က “ပင်လုံစာချူပ်ရဲ့ အပိုဒ် (၇) ဖြစ်တဲ့ ဒီပြည်ထောင်စုကြီးဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ ယနေ့ထိ မကျင့်သုံးနိုင်သေးဘူး အဲဒီဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် NCA စာချူပ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်း ဒီပြည်ထောင်စုကြီးကို ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ ထူထောင်ရမယ်ဆို ပြီးတော့ သဘောတူထားတဲ့အတိုင်း ဒီမိုကရေစီအခြေ ခံမူထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အားလုံးသည် အရပ်သားအစိုးရလက်အောက်မှာထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူကြီးချမှတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာ အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ ကျနော်အသေချာပြောချင်ပါတယ်’’ ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့အတွက်ကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အားလုံး အရပ်သားအစိုးရလက်အောက်တွင်ထားရှိနိုင်ရေးအကောင်အထ ည်ဖော်ဆောင်ရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း လမ်းညွန်ချက်ပေးထားပြီးဖြစ်၍ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချူပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များမှ အဲဆိုပါအခြေခံမူကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။

“ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူဖြစ်တဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အားလုံး အရပ်သားအစိုးရလက်အောက်မှာထားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ ကျနော်တို့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ လမ်းညွန်ချက်အားလုံးပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချူပ်ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တကွ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးရဲ့ခေါင်းဆောင်များက အဲဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အားလုံးသည် အရပ်သားအစိုးရလက်အောက်မှာထားရမယ်ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူချမှတ်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ ချင်းအမျိူးသားနေ့ စင်မြင့်ပေါ်ကနေ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်’’ ဟု ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး ဒု-ဥက္ကဌ(၂)ကပြောသည်။

အကယ်၍ အဆိုပါအခြေခံမူကို မချမှတ်နိုင်ပါက လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုသည့် (Disarmament, Demobilization and Reintegration DDR/ Security Sector Reform SSR) ကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်သည့်အတွက် ပြည်တွင်းစစ်လည်းချူပ်ငြိမ်းနိ်ုင်မည်ဟုတ်ကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။

“အဲဒီအခြေခံမူသာမရရင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့ (DDR/SSR) ကိုဆောင်ရွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး DDR/SSR ဆိုတဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပြည်တွင်းစစ်ချူပ်ငြိမ်း နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး’’ ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်ကပြောသည်။

DDR/SSR ဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေး၊ တပ်ဖျက်သိမ်းရေး၊ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်ပြီး၊ လုံခြုံရေးကဏ္ဍဆွေးနွေးရာတွင် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရ၊ စစ်တပ် နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အကြား အမြင်မတူမှုများရှိနေသည်။

ထန်တလန်မြို့တွင် ပြည်နယ်အဆင့်ဖြင့် ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၇၂) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိူးသားနေ့အခမ်းအနားတွင် နိ်ုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လာပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

Share.

About Author

Leave A Reply