သဘာ၀ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရံပံုေငြမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ဟားခါးသာရ္အမ်ဴိးသမီးအဖြဲ႔ ေမးခြန္းထုတ္

0

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရံပံုေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ဟားခါးသာရ္အမ်ဴိးသမီးအဖြဲ႔ (Hakha-Thar Nu Bu) က ႏို၀င္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။

ဟားခါးသာရ္အမ်ဴီးသမီးဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး Pi Man Iang က “၂၀၁၅ တုန္းက သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အဖက္ဖက္ကရရွိတဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့ပစၥည္းေတြကို တကယ္ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူေတြကို မေပးဘဲနဲ႔ ေလလြင့္မႈေတြမ်ားတယ္၊ ဒီဟာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စီမံခန္႔ခြဲေပးဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္  ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံ သဘာ၀ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သိန္း (၆၀၀၀) ခန္႔ က်န္ရွိေနေသးၿပီး ယင္းေထာက္ပံ့ေငြေၾကးအား ခ်င္းျပည္နယ္ေထြအုပ္ရံုးမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ ဟားခါးသာရ္ လမ္းျပဳျပင္ေရးအတြက္အသံုးျပဳသင့္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထံ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္မင့္ထန္တို႔မွ တာ၀န္ယူျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို ျပည္သူလူထုထံ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေသာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားအား ၀န္ႀကီးမ်ား၏ နယ္လွည့္ခရီးသြား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ယူေဆာင္ျခင္းသည္ မွန္ကန္သည့္လုပ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆန္၊ အစားအစာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ဒိတ္မလြန္ခင္ ဟားခါးသာရ္ရွိ ေဘးသင့္ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္ အမ်ဴိးသမီးအဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထံ လွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ားကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေပးေ၀ျခင္းမရွိဘဲ ေရွ႕အနာဂတ္၌ သဘာ၀ေဘးသင့္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်တ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွသိရွိျခင္း၊ သေဘာတူျခင္းရွိေစရန္ အလိုရွိသည္ဟု ၎တို႔၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟားခါးသာရ္အမ်ဴီးသမီးအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကရေသာ သဘာ၀ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဟားခါးသာရ္ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေျခ (၁၀၀၀) ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply