ဟားခါးျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကိုဆန္႔က်င္ျပီး အေႏွာက္ယွက္ေပးသူမ်ားအား ဥပေဒအရ အေရးယူေတာ့မည္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဟားခါးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အေႏွာက္အယွက္ေပးဆန္႔က်င္လာပါက ဥပေဒအတိုင္း အေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

“ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းက သူရဲ႕နည္းဥပေဒအတိုင္း၊ ေျမစာရင္းဥပေဒအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာေလ၊ အဲဒီလုပ္ေနတဲ့ဟာကို ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ အေႏွာက္ယွက္ေပးလာမယ္၊ တစ္ခုခုဆန္႔က်င္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒတိုင္းအေရးယူဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစိုးရဖြဲ႕ျဖစ္တယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ နည္းဥပေဒေတြရိွတယ္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းရဲ႕ လုပ္ထံုးထုပ္နည္းေတြရိွတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ေျမသိမ္းဥပေဒလည္းရိွတယ္၊ အဲဒီအတိုင္းလုပ္ရဲ႕သားနဲ႔ ေရွ႕ကဆန္႔က်င္ျပီးေတာ့ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီအဟန္႔အတားျဖစ္တဲ့အရာမွန္သမွ်ကေတာ့ ထိုက္သင့္တဲ့ ဥပေဒအတိုင္းပဲ အေရးယူဖို႔ရိွတယ္” ဟု စည္ပင္၀န္ၾကီး ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ ညီညြတ္ရန္ႏွင့္ အိမ္ေျမကြက္မရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ ေက်ာဘုတ္ရပ္ကြက္တြင္ ေျမဧက (၆၇၆) တုိးခ်ဲ႕ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္အျပင္ ဘိုးဘြားေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းမႈမရွိဟုဆိုကာ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဘုိးဘြားေျမပုိင္ရွင္မ်ားက ဆန္႔က်င္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဦးစိုးထက္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျမမရိွ၊ ယာမရိွ၊ အိမ္မရိွတဲ့လူေတြ၊ ေနာက္ အသင္းေတာ္ကဆိုင္တဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြ၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ နယ္ကေနတက္လာတဲ့ ျမ္ိဳ႕မိျမိဳ႕ဖေတြ၊ က်ဳးေက်ာ္ျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ငွားေနတဲ့သူေတြ၊ အဲ့ဒီအတြက္ကို စနစ္တက် ေျမေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္၊ အဲဒီလိုလုပ္ေနတဲ့ဥစၥာကို အဟန္႔အတားျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လုပ္ေနတာကို အဟန္႔အတားလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ သူ႔ရဲ႕ဆန္႔က်င္မႈအေပၚ ထိုက္သင့္တဲ့ဟာေတာ့ ေျဖရွင္းရမွာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

ဟားခါးျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေကာ္မတီေအာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေကာ္မတီရွိျပီး ဆပ္ေကာ္မတီအျဖစ္ ညွိနႈုိင္းေရးေကာ္မတီ (၂၅) ဦး၊ လမ္းေရမီးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီနွင့္ အိမ္ကြက္ခ်ထားေရးေကာ္မတီတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲမႈအတြက္ အေျခခံစီမံခ်က္၊ မဟာစီမံခ်က္နွင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိျပီး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး မဟာစီမံခ်က္အဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမအေရးလႈပ္ရွားသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚ Za Tlem ကေတာ့ သူတို႔အေနျဖင့္ အစိုးရကို အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရကသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ကၽြန္မတို႔က ျမိ္ဳ႕ျပစီမံကိန္းကို အေႏွာက္ယွက္ေပးတာမဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔အစိုးရကပဲ ကၽြန္မတို႔ေတာင္သူ မူလေျမပိုင္ရွင္၊ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ၊ သားစဥ္ေျမးဆက္အေမြဆက္ခံေသာေျမကို သူတို႔ကပဲ အေႏွာက္အယွက္ေပးတယ္၊ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းမလုပ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ လံုး၀ ကန္႔ကြက္တာျဖစ္တယ္’’ ဟု ေဒၚ Za Tlem ကေျပာသည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔က ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply