ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူပိုင္အလဲြသုံးစားမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတဦးအပါအ၀င္ လူ (၆) ဦးအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း

0

By ဒိမ္ – ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူပိုင္အလဲြသုံးမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအပါအ၀င္ လူ (၆) ဦးအား ေဒသခံရဲတပ္ဖြဲ႔က ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားသည္ Pu Zung Mang (၆၀) ႏွစ္၊ Pu Bawi Awr (၅၄) ႏွစ္၊ Pu Chan Thleng (၆၀) ႏွစ္၊ Rev. Dr Hrang Kil (၅၈) ႏွစ္၊ Pu Hmet Al (၇၄) ႏွစ္ႏွင့္ Pi Ngun Par (၅၂) ႏွစ္တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔ကို ယမန္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန) ေန႔မွစ၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ကို တရားဥပေဒအရ (၂၄) နာရီဘဲ ထိန္းသိမ္းခြင့္ရွိေတာ့ အမႈစစ္တဲ့လုပ္ငန္းက ဒီေန႔ကေနစတင္လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္တယ္၊ တရားခံႏွင့္ တရားခံဖက္က လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စစ္ေဆးရမွာ ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရလိမ့္မယ္၊ တစ္လအတြင္း အမႈၿပီးေအာင္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မယ္” ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ စခန္းမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ဦးက ခုိႏုမ္းသုန္သတင္းဌာနကို ေျပာျပခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႕ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရျခင္းသည္ ျပည္နယ္အစိုးရက ဟားခါးၿမိဳ႕ တိုးခ်ဲ႕မည့္ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ေျမကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယူဆသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းနယ္ေျမ၌ အစိုးရက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တရားမ၀င္က်ဴးေက်ာ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ အိမ္ေျခ (၁၂၀) ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအနက္ Pu Zung Mang, Pu Bawi Awr, Pu Hmet Al ႏွင့္ Rev. Dr Hrang Kil တို႔ (၄) ဦးတို႔သည္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ က်မ္းမာေရးအေျခအေနအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply