ဟားခါးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟုဆိုကာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ဟားခါးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ ၿမိဳ႕ဧရိယာ ေျမကြက္ (၂၈၀၀၀) ဧက ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ေျမကြက္ (၇၀၀) တိုးခ်ဲ႕ေနမႈကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ခ်င္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ဇန္န၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ စီတန္း လွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ သည့္အျပင္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ဦးေဆာင္ပါ၀င္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚဇာတလဲမ္းကေျပာသည္။

“လံုး၀ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမရွိဘူး ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဆိုၿပီးမွ က်မတို႔ေတာင္သူ ေျမပိုင္ရွင္ကို တစ္ခုမွ အသိအမွတ္မျပဳဘူး ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ အဲဒီေနရာမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူေတြ တခါမွမေဆြးေႏြးဘူး မညွိႏႈိင္းဘူး အခုလမ္းေတြေဖာက္ၿပီး မီးေတြလုပ္ၿပီ အကုန္လံုးေပါ့ေနာ္ အဲဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ဆႏၵျပမွာ’’ ဟု ေဒၚဇာတလဲမ္း ကေျပာသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ညီညြတ္ရန္ႏွင့္ အိမ္ေျမကြက္မရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံသို႔ တင္ျပထားၿပီး ယေန႔ထိ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရေသးေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရလ်င္လည္း မနက္ျဖန္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကမည္ဟု သူမကေျပာသည္။

“ခြင့္ျပဳမိန္႔ကအခုထိေတာ့မရေသး ဒါေပမယ့္ ဆႏၵျပမွာဘဲ က်မတို႔က အကုန္လံုးျပင္ဆင္ထားၿပီးသားဆိုေတာ့ေလ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္က ခြင့္ျပဳၿပီးသားဘဲ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေနဘဲ လုပ္မွာပါ၊ ဥပေဒကို ေက်ာ္ၿပီးမွလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ေဒၚဇာတလဲမ္းကေျပာသည္။

မနက္ျဖန္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ထန္တလန္လမ္းဆံုမွ နံနက္ပိုင္း (၁၀) နာရီကေန စတင္ခ်ီတက္ ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ (၅၀၀) ခန္႔ပါ၀င္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply