ဦးေ၀ွ႔တင္းကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၄၀) ေက်ာ္ကေတာင္းဆို

0

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးထားသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ွ႔တင္းကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၄၀) ေက်ာ္က ယေန႔ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

AA တပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဦးေ၀ွ႔တင္းကို တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးအဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားသည္မွာ ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ၉ ရက္ေျမာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေ၀ွ႔တင္း၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာအေျခအေန မ်ားအတြက္ မ်ားစြာစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ၾကရၿပီး အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္ဟု ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၄၃) ဖြဲ႔က ယေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခူမီးခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးေကာင္စီ (KACC) မွ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး အိုက္ေစာျမက “AA တပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဦးေ၀ွ႔တင္းကို ဖမ္းဆီးတာဟာ သူ႔ရဲ့မဲဆႏၵနယ္မွာရွိတဲ့ လူထုတရပ္လံုးကို ေစာ္ကားလိုက္သလိုဘဲ လူထုေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ကို ဖမ္းတယ္ဆိုတာက ေဒသခံမဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေစာ္ကားလိုက္သလိုဘဲ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာကိုပါ ထိပါးလိုက္သလိုဘဲ AA တပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ တကယ္မလုပ္သင့္တဲ့အထဲမွာပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဦးေ၀ွ႕တင္းကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာျပည့္၀စြာ ဆက္ဆံရန္ ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ရွိေနေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ဦးေ၀ွ႕တင္း၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအား ပြင့္လင္းစြာ အသိေပးခ်ျပရန္ အခ်ိန္တန္ေနျပီဟု ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္၍ မရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တုိ႕ၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာလာေစမည့္အျပင္ AA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္လုပ္ ရပ္မ်ားအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားမွ မွတ္ယူ သြားေစႏိုင္ပါသည္ဟု အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၁) လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ွ႔တင္းအပါအ၀င္
ကုုလားတန္ စီမံကိန္း (ပလက္၀-ဇိုုရမ္ပြီလမ္းပိုုင္း) မွ အိႏၵိယႏိုုင္ငံသား၀န္ထမ္း (၅) ဦး၊ စကားျပန္ (၂) ဦး၊ စပိဘုုတ္ေမာင္းသူ (၂) ဦးတို႔သည္ စပိဘုုတ္ႏွစ္စီးျဖင့္ ပလက္၀မွ ေက်ာက္ေတာ္သိုု႔ ထြက္ခြာလာရာတြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ေအေအ တပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၁၀ ေယာက္ထဲမွ ၉ ေယာက္ကို AA တပ္ဖြဲ႔ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ွ႔တင္းကိုမူ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားဆဲျဖစ္သည္။

ဦးေ၀ွ႔တင္းအား ယေန႔ခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးရသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္(AA) တပ္ဖြဲ႔က ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ AA တပ္ဖြဲ႔ကို ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္၊ စစ္ေရးႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ Social Media ေပၚမွာ မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံေရးသားျခင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္၏၀ါဒျဖန္႔အေရးအသားမ်ားကို ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ထားျခင္းမ်ားကို ဖံုးဖိထားရံုမက ၎အျပစ္မ်ားကို မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္း စသည္မ်ားကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ သူမ်ားထဲတြင္ ဦးေ၀ွ႔တင္းလည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားလည္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးက႑မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ ပလက္၀အတြင္းရွိ ရခိုင္လူမ်ဴိးမ်ားအား ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္ဟူေသာတိုင္တန္းခ်က္မ်ဴိျဖင့္ အခက္ႀကံဳေအာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္ကိုင္တုပ္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း စသည္တို႔ကို ဦးေ၀ွ႔တင္းအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု AA တပ္ဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏုိငေသာ သက္ေသအခ်ဴိ႕ကိုလည္း ဦးေ၀ွ႔တင္းထံမွ မိမိတို႔ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ဴိးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မည္သူ႔ကိုမဆို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးကာလ၏ အေျခအေနလိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္သင့္လိုက္ထိုက္သည္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္’’ ဟု AA တပ္ဖြဲ႔က ၎တို႔ေၾကညာခ်က္တြင္ သတိေပးေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply