ေျမြေတာင္ေဒသမွ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ား ခိုးယူတူးေဖာ္ေနသူကို ZRA က က်ည္တစ္ေတာင့္ႏွင့္ သတိေပးစာပို႔

0

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမြေတာင္ေဒသမွ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားအား တရားမ၀င္ ခိုးယူတူးေဖာ္ေနသည္ဟုဆိုကာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ကုန္းေက်းရြာေန ဦးသန္းေဆာင္ကို ဇိုးမီးေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ (Zomi Revolutionary Army) က က်ည္ဆံတစ္ေတာင့္ႏွင့္ သတိေပးစာတစ္ေစာင္ကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ေပးပို႔သည္ဟု သိရသည္။

ZRA အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး ဇိုထန္ မွ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဆိုပါ သတိေပးစာထဲတြင္ ဦးသန္းေဆာင္သည္ ဇိုမီးလူမ်ဴိးတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမြေတာင္ေဒသမွ အဖိုးတန္ သတၱဳရတနာမ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တရားမ၀င္ ခိုးယူ တူးေဖာ္ေနေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာ သတင္းရရွိၿပီး ေနာက္ေနာင္တြင္ မိမိတို႔ ဇိုမီးေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္(အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း)၏ မ်က္ကြယ္တြင္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းအတိုင္း အေရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပင္းထန္စြာသတိေပးလိုက္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇိုမီးေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္သည္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မဏိပူရျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ မဏိပူရျပည္နယ္ Churachandpur ေဒသတြင္အဓိကေျခကုပ္ယူလႈပ္ရွားၿပီး ျမန္မာျပည္ဘက္ျခမ္းသို႔ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားေလ့မရွိေပ။ အိႏိၵယဗဟိုအစိုးရႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ယခု သတိေပးခံရသည့္ ဦးသန္းေဆာင္သည္ ေျမြေတာင္ေဒသရွိ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကတည္းက တရားမ၀င္တူးေဖာ္ေလ့ရွိသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တျခားနာမည္ျဖင့္ ဆက္လက္တူးေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ သတိေပးခံရျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေျမြေတာင္းအေရးလႈပ္ရွားေနသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေျမြေတာင္ေဒသတြင္ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားျဖစ္သည့္ နီကယ္၊ သံ၊ ခရိုမိုက္ စသည့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာထြက္ရွိႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကလာတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ North Mining Investment Company မွ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ လာေရာက္စမ္း သပ္ေလ့လာမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဟုဆိုကာ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply