ျမန္မာဘက္မွတင္သြင္းေသာ ၀က္အေကာင္ (၁၀၀) ေက်ာ္တြင္ေရာဂါေတြ႔ရွိသျဖင့္ ရွင္းလင္းသုတ္သင္

0

By လားႏြန္ – အိႏိၵယ-ျမန္မာအမွတ္ (၂) ရိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမွတဆင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႔ တရားမ၀င္တင္သြင္း ေသာ ၀က္အေကာင္ေရ (၁၀၀) ေက်ာ္တြင္ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus (PRRS) ေခၚ ၀က္ေရာဂါေတြ႔ရွိသည့္အတြက္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ တရားသူႀကီး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး ကုသဌာနမွ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ရွင္းလင္းသုတ္သင္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ ၀က္အေကာင္ေရ (၁၂၁) ေကာင္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၂၅ ႏွင့္ ၂၈ ရက္ေန႔က မီဇိုရမ္အာဏာပိုင္မ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ၀က္မ်ားကို မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ တရားသူႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ (PRRS) ေခၚ ၀က္ေရာဂါရွိမရွိကို ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၀က္အားလံုးတြင္ ေရာဂါေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ သတ္ျဖတ္ၿပီး က်န္ဖိုင္းခရိုင္ Selesih ေက်းရြာ ယာခင္းတစ္ေနရာတြင္ ျမွပ္ႏွံလိုက္ၾကသည္ဟု မီဇိုရမ္ေန႔စဥ္ထုတ္ Vanglaini သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ၀က္မ်ားသည္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ကာလေပါက္ေစ်းအားျဖင့္ ရူပီးေငြသိန္း( ၄၀) ေက်ာ္တန္ဖိုးခန္႔ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း အာဖရိက၀က္ေရာဂါတစ္မ်ဴိး ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္ဟုဆိုကာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၀က္တင္သြင္းခြင့္က တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply