ခ်င္းျပည္နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ကြန္ပ်ဳတာ တပ္ဆင္ေတာ့မည္

0

ဒိန္းမတ္အစုိးရမွ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ရန္ တရား၀င္ လက္မွတ္ထုိးလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႕က ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္သံအမတ္ ႏွင့္ စီအဲန္အက္ဖ္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၃) ေဒါက္တာေရႊခါးတုိ႕မွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ထုိး လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ဟု သိရသည္။

တန္ဖုိးအားျဖင့္ ဒိန္းမတ္ ေငြCr. 5000000 ( USD 800000) ေထာက္ပ့ံမည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ စီအဲန္အက္ဖ္အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စီအဲန္အက္ဖ္၏ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ အတြက္လည္း ပါ၀င္ မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာေရႊခါးက ေျပာသည္။

“အထက္တန္းေက်ာင္းတန္း ၁၅ ဦးမွာ ကြန္ပ်ဴတာ တလုံးက်စီ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္၊ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ကြန္ျပဴတာသင္ျပႏုိင္မယ့္ဆရာေတြရွိေပမဲ့ ကြန္ျပဴတာ အင္တာနက္မရွိဘူးေပါ့၊ အဲဒါေတြအတြက္ တပ္ဆင္ႏုိင္ ဖုိ႕ၾကိဳးစားထားတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႕အျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ လုိအပ္ေသာ Generator, ဓါတ္ဆီမ်ားကုိလည္း တေန႕ ၄ နာရီစာ အလုံအ ေလာက္ပ့ံပုိးသြားၾကမွာျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိအထက္တန္းေက်ာင္း ၃၀ တြင္ တပ္ဆင္သြားၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အ ထက္ တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမ်ား မပါ၀င္ေသးေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။

“ အထူးအထူးကုိ ၀မ္းသာတယ္ဗ်ာ၊ သင္စရာျမင္စရာ စာအုပ္စာေပေတြ မရွိတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ အင္တာနက္ေတြတပ္ဆင္ႏုိင္ယင္ ေက်ာင္းဆရာက အစ ေက်ာင္းသားေတြလည္း အသိပညာဗဟုသုတေတြ တုိးပြားလာ မွာေပါ့” ဟု လုိင္လင္းပီအထက္တန္းေက်ာင္းဆရာ တဦးက ေျပာသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲေရး ေကာ္မီတီကုိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ တဦး စီအဲန္အက္ဖ္ လုိင္စင္ရုံးမွ တဦး၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားမွ တဦး၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားဖက္မွ တဦး၊ ရပ္မိရပ္ဖမွ တဦး  စသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသြား မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.