ခ်င္းအမ်ဴိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္း ပို႔ခ်

0

NCCD

ခ်င္းအမ်ဴိးသမီးမ်ား ဘ၀တိုးတက္ျမွင့္မားေစေရးအတြက္ ရည္စူးၿပီး ခ်င္းလူထု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(NCCD)အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ သံုး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ဴိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ ျမွင့္သင္တန္း မ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုင္၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တီးတိန္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါလ္တလန္ေက်းရြာ၊ ဇိမ္ပီးေက်း ရြာ၊ ဇိမ္သဲေက်းရြာ၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ တြီးေမြေက်းရြာ ႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ တလန္ပီးေက်းရြာ တို႔တြင္ NCCD က သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားအျပင္၊ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ သေဘာတရားမ်ား၊  လက္ရွိျဖစ္ေပၚေျပာင္း လဲေနေသာ ျမန္ မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ ႏွင့္ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္စူးၿပီး ေငြစုေငြေခ်း စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ခ်ေပးခဲ့ပါသည္ဟု NCCD တာ၀န္ခံ ကိုဆိုင္းမြန္ကေျပာသည္။

“ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးေတြက သင္တန္းအေပၚအေတာ္ေလးကို စိတ္၀င္စားမႈရွိၾကတယ္၊ သင္တန္းပို႔ခ်သူေတြအေနနဲ႔လည္း အရမ္းကိုေက်နပ္ အားရပါတယ္’’ ဟု ကိုဆိုင္းမြန္ ကေျပာသည္။

NCCD သည္ ေ၀လံေခါင္ဖ်ားေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသမွ ေဒသခံခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ား ဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရး အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ လူထုစြမ္းရည္ျမွင့္ သင္တန္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္လုပ္ေဆာင္လာသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေငြစုေငြေခ်းစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply