CNF ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၅ ခု လက္မွတ္ေရးထုိး

0

May 9, 2012 by khonumthungburmese

ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ တို႔ သည္ ယမန္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး အခ်က္ ေပါင္း ၁၅ ခ်က္ကို သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာ၌ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ၉ နာရီ မွ ညေနပိုင္း ၄ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ယင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တဖက္ ႏွင့္ တဖက္ အျပန္ အလွန္နားလည္မႈေၾကာင့္ ခုလို လက္မွတ္ေရး ထိုးႏုိင္ရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက ခိုႏူမ္းထုန္ကိုေျပာသည္။

“ဒီေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္က သယ္ေဆာင္ လာခဲ့ၾက တဲ့အခ်က္ အလက္ အားလံုး ေလာက္ပါဘဲ သေဘာ တူညီမႈရေအာင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့တယ္၊ တဖက္နဲ႔ တဖက္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာ ရိွတဲ့ ေပၚမွာေျခခံၿပီး ေတာ့ ႏွစ္ဘက္ အေလ်ာ့အတင္း ညိွႏိႈင္းမႈေတာ္ေတာ္ေလး လုပ္ရပါတယ္ သို႔ေသာ္လည္းဘဲ တဖက္နဲ႔တဖက္က အျပန္ အလွန္နားလည္ျပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္ ေစခ်င္တဲ့ စိ္တ္ကိုေရွ႕ရႈတဲ့ အခါ က်ေတာ့ အားလံုေအာင္ျမင္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယခုျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခင္ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီထားေသာ အခ်က္ ၉ ခ်က္ေပၚ အေျခခံကာ Terms of Reference ဟုေခၚေသာ သတ္မွတ္တာ၀န္ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အခ်က္ ၆  ခ်က္ကို ထပ္မံသေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု CNF ၿငိမ္းအဖြဲ႔ ေျပာ ခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာဆလိုင္း အင္ဒရူး ငြန္က်ံဴးလ်န္ ကေျပာသည္။

“ ပထမတုန္းက ၉ ခ်က္ရွိပါတယ္ အဲဒီ ၉ ခ်က္စလံုးကို လုပ္ငန္း နဲ႔ တာ၀န္မ်ားဆိုၿပီး ေသးစိတ္ခ် တာျဖစ္ပါ တယ္၊ ေနာက္ အခု ၉ ခ်က္အျပင္ ၅ ခ်က္ပိုၿပီးေတာ့ ထည့္လာပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပထမ ထဲကဟာကို အခ်က္ တခ်ဴိ႕ကို ၂ ခုကေန ၁ ခုအျဖစ္ ေပါင္းၿပီးေရးထားတာရွိလို႔ပါ” ဟုေျပာသည္။

ယခင္ သေဘာတူထားတဲ့အခ်က္ ၉ ခ်က္မ်ားမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအပါအ၀င္ တီးတိန္၊ ထန္တလန္ နဲ႔ ပလက္၀ ၿမိဳ႕ နယ္ေတြမွာ CNF ဆက္သြယ္ေရးရံုးေတြ ဖြင့္လွစ္ရန္၊ CNF အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာခရီး သြားလာ ခြင့္ျပဳရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာမွာ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးအျပင္ ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ တိုင္းရင္း သားအေရးနဲ႔ ဒီမို ကေရစီအေရးတို႕အားအေျခခံလ်က္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ႏုိင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအို ေတြ ကို လြတ္လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ ခြင့္ျပဳရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဘိန္းပ ေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ အစိုးရ နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္၊ စီးပြားေရး အထူးဇံုထူေထာင္ရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ CNF အၾကား အျပန္ အလွန္ အၾကံေပးျခင္း၊ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းဖလွယ္ျခင္းတို႔ကို ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။

ေနာက္ထပ္ သေဘာတူထားသည့္ အခ်က္မ်ားကိုမူ အတိအက် မသိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ကို ခ်င္းအမ်ဴိး သားေန႔အျဖစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး၊ ဇန္န၀ါရီ (၃) ရက္ေန႕ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ ေန႕ အျဖစ္သတ္မွတ္ေရး ဆက္လက္ လုပ္ ေဆာင္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လာ ခ်င္ပါ က ဗီဇာ ထုတ္ေပးသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္ ဟုသိရသည္။

CNF ဘက္မွ တင္ျပေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အထူးစီးပြားေရး ဇံုေဖာ္ေဆာင္ရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုမူ ေခတၱဆိုင္းငံထား ၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုသည့္အခါ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.