Author: Editor

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္ နယ္ေတာင္ပုိင္း မတူပီၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မတူပီ အမ်ဳိးသမီး အသင္း ဖြဲ႕စည္း လုိက္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ” မတူပီလူငယ္အသင္း (MYA) ကမကထျပဳ မႈနဲ႕ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီမွ ညေန ၄း၀၀ အထိ မတူပီၿမိဳ႕ ဘုံတလာ ခန္းမေဆာင္မွာ စုေ၀းၾကၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းလုိက္တာျဖစ္တယ္ ” ဟု ပါ၀င္သူတဦး က ေျပာ သည္။

Read More

(ဇလပ္ထက္နီ) လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ ကုိယ့္အယူအသီးသီးရွိၾကသည္။ ကုိယ့္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျဖစ္ဆဲ၊ ျဖစ္လာမည့္ အရာ မ်ားအေပၚ အယူ အသီးသီး ျဖင့္ဆြဲေတြးၿပီး ေျပာဆုိ ေ၀ဖန္ၿပီး နိမိတ္ေတြေကာက္ယူတတ္ၾကသည္။ စာေရးသူလည္း လူသားထဲက လူသားမုိ႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြင္း ခါတုိင္းႏွစ္ႏွင့္ မတူထူးျခားသည္ဟု နိမိတ္ေကာက္ေဖာ္ျပလုိသည္။ –       ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရာမွာ တတပ္တအား ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တခုပါ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဥမကြဲသုိက္မပ်က္ အတူတကြယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးအေပၚ တစုိက္မတ္မတ္ရပ္တည္လာခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ဳိးလုိ႕ေျပာရယင္ သမုိင္းအေထာက္အထားနဲ႕ ရွိတာမုိ႕ မလြန္ ေလာက္ပါဘူး၊ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ အဆက္ဆက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ခ်င္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဆုိတာ နာမည္သာၾကားၿပီး မျမင္ဘူးၾကပါ၊ ပင္လုံးစာခ်ဳပ္အရ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ရာမွာ ပါ၀င္လာခဲ့တဲ့ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆုိတာ မျမင္ဘူးၾကပါ ဆုိတာက ၾကားလုိ႕ေတာင္မေကာင္းပါ။ သုိ႕ေသာ္ အစုိးရသစ္တက္လာသည့္ ေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၃ ခုနွစ္မွာမူ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႕ လာေရာက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုစြာရရွိ ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစိုးရအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခ်င္းျပည္သူမ်ားထံ…

Read More

ေနျပည္ေတာ္ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညြန္ ၾကားေရးမွဴး Major Aung Win ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုလ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႕က နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသစ္ဖြင့္လွစ္လုိက္ေၾကာင္း သိရ သည္။ “ ေလာေလာဆယ္ဖြင့္လွစ္တဲ့သေဘာပါ၊ အခု ရုံးဖြင့္မည့္ေနရာေတြ ေလ့ လာေနၾကတယ္၊ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေတြ တင္ျပေတာင္း ဆုိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ လာတာပါ၊ ျပည္သူေတြ လည္း အထူး၀မ္း သာေနၾကတယ္ ” ဟု ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ Pu Lal Maung Cung က ေျပာသည္။ Major Aung Win ႏွင့္ အတူ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၊ အေကာက္ခြန္၊ အခြန္ဦးစီးဌာန၊ ဘဏ္ရုံး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

Read More

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္။ (ပူးေလာ္မာ) မိခင္ဘာသာစကားဆိုရာ၌ သား အမိၾကား၊ မိသားစုအတြင္းေျပာဆုိ သုံးစြဲ ေသာဘာသာ စကား ဟုလြယ္ကူစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိပါက မ်ားစြာမွားယြင္းလိမ့္မည္ မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္မ်ား ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေလ့လာ သိရွိျခင္း အား ျဖင့္ပို မိုနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ၊ပိုမို အက်ဳိးရွိစြာလက္ေတြ႔ က်င့္က်န္သုံးစဲြႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါ သည္။ ပညာရွင္ မ်ား၏အ ဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္မ်ားစြာမွအခ်ဳိ႕ေသာအခက္အလက္ေပၚအေျခခံၿပီးအနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။ ၁။ ေမြးရာပါဘာသာစကား ေရွးေခတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ မိခင္ဘာသာစကားအား ေမြးရာပါ ဘာသာစကား၊ ဘုရားေပးေသာ အရာ အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လူသားမ်ားေမြးဖြားသန္႔စင္ခ်ိန္၌ မည္သည့္စကားမွ် တတ္ေျမာက္ၿပီး ေမြးဖြါးလာျခင္းမရွိၾကပါ။ မိမိေနထိုင္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းအသိုင္း အဝန္း၏ေျပာ ဆိုသုံးစဲြေသာဘာသာ စကားအား ေလ့လာ က်င့္သုံး ေျပာဆို က်င့္သုံး လာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာစကားသည္ မိမိေနထိုင္ေသာ လူမ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture) သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း (Society) မွ ေပးအပ္လာေသာ အရာ သာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ဗမာမိဘႏွစ္ပါး မွ ေမြးဖြါးလာေသာ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား  လူမ်ဳိးျခားတိုင္း တစ္ပါး၌ ေခၚ ယူေမြးစား ခဲ့ပါက  ၎ ကေလးငယ္သည္ ဗမာစကား ကို ေျပာ မည္မဟုတ္ပဲ မိမိေနထိုင္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း သုံးစဲြေသာ ဘာသာစကား ကို ေျပာဆို မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘာသာစကားဟူ…

Read More

ခ်င္းျပည္နယ္မတူပီၿမိဳ႕နယ္ စေဘာင္းသဲရြာတြင္ ယခုလ ဧၿပီ ၉  ရက္ေန႕ နံနက္ ၃း၀၀ နာရီခန္႕က အိမ္ေထာင္ရွင္မ Pi Cheda ( ၄၅ ႏွစ္) ဆုိသူ အား လူငယ္ တဦးက ထုိးသတ္လုိက္သည္။ တရားခံသည္ တခါတေလ စိတ္ေဖာက္ျပန္တတ္သူ စေဘာင္းပီရြာသား Chithah ဆုိသူျဖစ္ ၿပီး  ေသ ဆုံးသူ ၀မ္းဗုိက္တြင္ ကတ္ေၾကးျဖင့္ သုံးခ်က္တိတိ ထုိးခဲ့ေၾကာင္း အမႈျဖစ္ပြားၿပီး နံနက္ ၉ နာရီခန္႕ တြင္ ေသဆုံး သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ “တရားခံက အရက္ေၾကာင့္ စိတ္ေဖာက္ေလ့ရွိတယ္၊ အခု အမႈမက်ဳးလြန္ခင္မွာ သူ႕ကုိ လာသတ္ မည့္ သူေတြကုိ ျပန္သတ္မယ္ဆုိၿပီး ယခုလုိ ထုိးသတ္လုိက္တာပါ” ဟု မ်က္ျမင္တဦးက ေျပာသည္။ ေသဆုံးသူ Pi Cheda သည္ စေဘာင္းပီတြင္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး စေဘာင္းသဲ ရြာတြင္ ေဆးကု သခံေနသူ ၄င္း၏ေဆြမ်ဳိးထံ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစဥ္ ယခုလုိ အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႕ ၾကဳံေတြ႕ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားခံ Chithah သည္လည္း ၄င္း၏ စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနသည့္ အေပၚ ေဆး၀ါး ကုသရန္ စေဘာင္းသဲတြင္ ေရာက္ရွိစဥ္ ယခုလုိ ျပစ္မႈ က်ဳးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားခံအား လုိင္လင္းပီ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ႏွင့္ မႈခင္း စစ္ေဆးရန္အတြက္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ဆရာ ၀န္္၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ရဲမွဴးကုိယ္တုိင္ မႈခင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ စေဘာင္းသဲရြာသုိ႕…

Read More

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ၁၄ မုိင္အကြာတြင္ ကားတစီးတိမ္းေမွာက္ခဲ့ရာ ဟားခါးၿမိဳ႕ေန၊ ဆတၱားဇာတိ ျဖစ္သူ ကားပုိင္ ဒရုိင္ဗာ Heinawnkio ( 38) ေသဆုံးၿပီး ခရီးသည္ ၁၄ ဦး ဒါဏ္ရာရရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႕ ည ၈း၀၀ နာရီခန္႕က ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ဆတၱားရြာသုိ႕ သြားသည့္ ၀ ဥ တင္ေဆာင္ေသာ ေဒသအေခၚ Haimual Jeep ကားတစီးသည္ ကားလမ္းေပၚတြင္ ယုန္ကုိ ေတြ႕ၿပီး ေရွာင္ရာမွ ကားလမ္းေအာက္ သုိ႕ ထုိး က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးသည္။ The Hakha Post သတင္းအရ ဒရုိင္ဗာသည္ ဟားခါးေဆးရုံသုိ႕ သယ္ေဆာင္လာစဥ္ လမ္းခုလပ္တြင္ ေသဆုံးသြားသည္။ လူနာမ်ားမွာ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္  ဖုိင္ေဇာင္းရြာမွ Pu Siang Tum၊  Pu Lian Kham၊ Pi Ni Men Zing ႏွင့္ ၄င္း၏ ကေလးငယ္၊  ခြါပီးရြာမွ Pu Tin Cung၊  Pu Zung Ki၊ Pu Tha Peng၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္ Far Hlei Sung၊ Pi Tial Sam၊ Pu Cung Lian၊ Pi Ni Ci ၊ Pi Thla Sui, ဆူးရ္ခြါး ရြာမွ Dawt Cin Sung…

Read More

ယခုလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ ္ပညာေရးဌာနအတြက္ လူေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႕ အရည္အခ်င္း စစ္စာေမး ပြဲေျဖဆုိၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႕က ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚမွာ ျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္း အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ တြင္ လူဦးေရ ၆၈၂ ဦး ေျဖဆုိထားေၾကာင္း The Hakha post တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မူလတန္းျပဆရာအတြက္ ဘြဲ႕ရ က်ား ၄၅၊ မ ၁၄၅ဦး၊  မူလတန္းျပဆရာဆင့္ ဆယ္တန္းေအာင္ က်ား ၃၁၊ မ ၉၈ ဦး ၊ ဓါတ္ခြဲခန္းအတြက္ ဘြဲ႕ရ က်ား ၄၊ မ ၉ ဦး၊ အေထြေထြလုပ္သားအတြက္ က်ား ၁၆ ဦး စာေရးအဆင့္ (၁) အတြက္ က်ား ၃၁၊ မ ၁၂၀ ဦး ေအာက္တန္းစာေရးအတြက္ က်ား ၅၉၊ မ ၁၂၄ဦး စုစုေပါင္း ၆၈၂ ဦး ေျဖဆုိၾကေၾကာင္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၀န္ထမ္းေနရာ ဘယ္ႏွစ္ရာ ရာထားသည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာက အေသးစိပ္ မေၾကာ္ျငာေၾကာင္း ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးဌာနတြင္ ၀န္ထမ္းလစ္လပ္ေနရာမရွိေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ထမ္းတဦးက ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ၀န္ထမ္းလစာ တုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အစုိးရ၀န္ထမ္းတာ၀န္ ကုိ ေဒသခံမ်ားပုိမုိ စိတ္၀င္စားလာၾကသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ခ်င္းပညာတတ္လူငယ္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းအလုပ္လက္မဲ့ ျပသနာေၾကာင့္၄င္း၊ ၀န္ထမ္းလစာ နည္းပါးမႈေၾကာင့္၄င္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး…

Read More

အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္ရွိ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အုိင္ေဇာလ္အေျခစုိက္  ျမန္မာလူမႈေရး အသင္း က (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အတာသႀကၤန္ပြဲႀကီးကို ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕ သိရသည္။ ယင္းအတာသႀကၤန္ပြဲႀကီးကို မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အိုက္ေဇာလ္ၿမဳိ႕ျပင္ပ ေပ်ာ္ပြဲဥယာဥ္ တခုတြင္ ျပဳ လုပ္သြားမယ္လို႕ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ တဦးက ေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႕အေနနဲ႕ ျမန္မာရိုးရာေလးလည္း မပ်က္ေအာင္ဆိုၿပီး ျပဳလုပ္မွာျဖစ္တယ္။  ျမန္မာ လူမ်ဳိးအမ်ားစု ေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္ေတြမွာ ျပဳလုပ္ခ်င္ေပမ့ဲ ျပသာနာအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလာႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလို ၿမဳိ႕ျပင္မွာ ျပဳလုပ္ ရျခင္းျဖစ္တယ္” လို႕ ျမန္မာလူမႈေရးအသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ျမန္မာလူမႈေရးအသင္းမွဦးေဆာင္ၿပီး အတာသႀကၤန္ပြဲႀကီးကို ျမန္မာယကၠန္း သမားအမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ အုိင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕ Zuangtui ရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အာဏာ ပိုင္ရဲမ်ား ေထာင္ကားနဲ႕လာၿပီး ျမန္မာယကၠန္းသမား ၁၀ ဦးေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း အတာသႀကၤန္ပြဲႀကီးကို ရပ္ကြက္ေတြမွာ မလုပ္ရဲေတာ့ပဲ အခုလိုပဲ ၿမဳိ႕ရဲ႕အျပင္မွာ တိတ္တစိတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဆက္ဆုိသည္။ “ ၂၀၁၃ ရဲ႕ အတာသႀကၤန္ပြဲႀကီးကို အဆို၊ အက စသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားနဲ႕ အတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္ျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္” လို႕ အဆိုပါပုဂၢဳိလ္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

Read More

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ျပင္ရပ္ကြက္ေန ဦး ထန္အြမ္ပုိင္ ဂ်စ္ကားတစီး တိမ္း ေမွာက္ခဲ့ရာ ခရီးသည္ ၄ ဦး ပြဲခ်င္းေသဆုံးၿပီး ၇ ဦး အေရးေပၚ ကုသခံေနရ သည္ဟု သိရသည္။ ယခုလ ဧၿပီ ၇ ရက္ေန႕က မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွ ၀မၼသူးရြာသုိ႕ ခရီးသည္ ၁၁ ဦးနဲ႕အတူ သြားရာမွ မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွ ၁၆ မုိင္အကြာ ထင္ေခ်ာင္းအနီး ငါးရ့ံခုန္ေတာင္တြင္ တိမ္းေမွာက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ “ ကားအတက္မွာ ခရီးသည္တဦး ကားေပၚ ကေနခုန္ခ်လုိ႕ ကားသမား လန္႕ဖ်တ္တယ္၊ ဒါနဲ႕ ကားက ေနာက္ဆုတ္တယ္၊ လမ္းေအာက္ ဖက္ ေပ ၁၀၀ အထိ လိမ့္ဆင္းသြားတာပါ ” ဟု ဆလုိင္းေအာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

Read More

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ က ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္ဦး ( စီအဲန္အက္ဖ္) က ယခုလ လလယ္ပုိင္းမွ စၿပီး ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံပြဲျပဳ လုပ္ရန္  ျပင္ဆင္ေနၿပီး ၄င္းအတြက္ အလုပ္ရုံေဆြး ေႏြးပြဲျပဳ လုပ္ၾကသည္ဟု သိရ သည္။ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ခ်ျပမည့္ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ၊ အမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္ သက္ၿပီး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႕မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ “အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၃ ရက္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္တယ္၊ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲအတြက္ Training for Trainer ေပါ့၊ အဲဒါ ၿပီးယင္ သုံး ဖြဲ႕ခြဲၿပီး ျပဳလုပ္ၾကမွာပါ” ဟု သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကား ေရး အတြင္းေရး မွဴး ပူး ငုိင္းၾကားထန္းက ခုိႏုမ္းထုန္ကုိ ေျပာသည္။

Read More