ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ား မေရာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ပလက္၀တြင္ အထက္တန္း တစ္ေက်ာင္းသာ ဖြင့္ႏုိ္င္ေသး

0

#Unicode

By လားႏြန္ – စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ား မေရာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသာဖြင့္လွစ္ႏို္င္ေသးသည္ဟု ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဆလိုင္းေအာင္မင္းကေျပာသည္။

“အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းဖြင့္တယ္ အ.ထ.က (၂) ပလက္၀ က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔စျပီးဖြင့္တယ္၊ က်န္တဲ့ေက်ာင္းေတြကေတာ့ A အဆင့္ရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ၾကိဳးစားတုန္းျဖစ္ေသးတယ္၊အဲဒီ ကိုဗစ္ – ၁၉ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းကိရိယာေတြ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာမေရာက္ႏုိင္ေသးလို႔ ဒါေပမယ့္ အ.ထ.က (၂) က်ေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚက ဆရာ၀န္ေတြ၊ က်န္းမာေရးဌာနေတြက ၀ို္င္းၿပီးေတာ့ ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကလို႔ခုလိုဖြင့္ႏုိင္တာပါ’’ ဆလိုင္းေအာင္မင္းကေျပာသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၃၈ ေက်ာင္းရွိသည့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေရးပဋိပကၡ လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အ.ထ.က ေက်ာင္း (၁၅) သာဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားၾကေသာ္လည္း ႏွာေခါင္းစည္း၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ၊ မ်က္ႏွာဖံုး၊ လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ား စသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးအတြင္ အဓိလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား မေရာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းအမ်ားစုမဖြင့္ႏိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပညာေရးမွဴးကေျပာသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက A,B,C ဆိုၿပီးအဆင့္သံုးဆင့္သတ္မွတ္ကာ A အဆင့္ရွိသည့္ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ကစ၍ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ C အဆင့္မွာသာရွိၾကၿပီး B အဆင့္ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားေနရသည့္အေနအထားဟု ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးကေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔က C အဆင့္ေတြပဲရွိတယ္ B အဆင့္ေတာင္မေရာက္ႏုိင္ေသးဘူး’’ ဟု ပညာေရးမွဴးကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၂၁၆) ရွိသည့္အနက္ ဇူလိုင္လ (၂၁) မွစ၍ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၁) ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ယေန႔ ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္ေန႔စာရင္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္အထက္တန္းေက်ာင္းစုစုေပါင္း (၁၁၁) ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးဘီကူးဒူကေျပာသည္။

#Zawgyi

By လားႏြန္ – စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ား မေရာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသာဖြင့္လွစ္ႏို္င္ေသးသည္ဟု ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဆလိုင္းေအာင္မင္းကေျပာသည္။

“အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းဖြင့္တယ္ အ.ထ.က (၂) ပလက္၀ က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔စျပီးဖြင့္တယ္၊ က်န္တဲ့ေက်ာင္းေတြကေတာ့ A အဆင့္ရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ၾကိဳးစားတုန္းျဖစ္ေသးတယ္၊အဲဒီ ကိုဗစ္ – ၁၉ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းကိရိယာေတြ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာမေရာက္ႏုိင္ေသးလို႔ ဒါေပမယ့္ အ.ထ.က (၂) က်ေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚက ဆရာ၀န္ေတြ၊ က်န္းမာေရးဌာနေတြက ၀ို္င္းၿပီးေတာ့ ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကလို႔ခုလိုဖြင့္ႏုိင္တာပါ’’ ဆလိုင္းေအာင္မင္းကေျပာသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၃၈ ေက်ာင္းရွိသည့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေရးပဋိပကၡ လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အ.ထ.က ေက်ာင္း (၁၅) သာဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားၾကေသာ္လည္း ႏွာေခါင္းစည္း၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ၊ မ်က္ႏွာဖံုး၊ လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ား စသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးအတြင္ အဓိလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား မေရာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းအမ်ားစုမဖြင့္ႏိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပညာေရးမွဴးကေျပာသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက A,B,C ဆိုၿပီးအဆင့္သံုးဆင့္သတ္မွတ္ကာ A အဆင့္ရွိသည့္ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ကစ၍ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ C အဆင့္မွာသာရွိၾကၿပီး B အဆင့္ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားေနရသည့္အေနအထားဟု ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးကေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔က C အဆင့္ေတြပဲရွိတယ္ B အဆင့္ေတာင္မေရာက္ႏုိင္ေသးဘူး’’ ဟု ပညာေရးမွဴးကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၂၁၆) ရွိသည့္အနက္ ဇူလိုင္လ (၂၁) မွစ၍ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၁) ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ယေန႔ ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္ေန႔စာရင္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္အထက္တန္းေက်ာင္းစုစုေပါင္း (၁၁၁) ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးဘီကူးဒူကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply