ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ နယ္စပ္ပိတ္ထားသည့္ကိစၥ ႏွစ္ႏုိင္ငံသားမ်ား ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား

0

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္(COVID-19) ေၾကာင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္နယ္စပ္ အ၀င္အထြက္မ်ား ပိတ္ထားသည့္ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေနေဒသခံ လူငယ္မ်ားအၾကား ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

ျဖစ္စဥ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ လံုကြ်ဲသဲေက်းရြာသားတစ္ဦးသည္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က တဖက္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ဆိုင္ဟား ခရိုင္ Chakei ေက်းရြာတြင္ေနထုိင္ေသာ ညီမအားေတြ႔ဆံုရန္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာစဥ္တြင္ Siasi (ဆိုင္ဟားခရိုင္ဘက္) ေက်းရြာအနီး ေဘြႏူးျမစ္နေဘးတြင္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူထားၾကသည့္ မရာလူငယ္အဖြဲ႔ (Mara Thyutlia Py) မွ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မျပဳရာ မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ လံုကြ်ဲသဲရြာသားသည္ ေက်းရြာသို႔ျပန္လွည့္ကာ လူငယ္မ်ားအား စုစည္း၍ မရာလူငယ္အဖြဲ႔တို႔လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူထားသည့္ေနရာသို႔ျပန္သြားၿပီး အဖြဲ႔လိုက္ျဖင့္ ထိုးႏွက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု Mizo Special Report တြင္ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားၾကသည္ ရုပ္သံသည္လည္း မတ္လ ၁၅ ေန႔က လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ျပန္႔ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ 

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုကြ်ဲသဲေက်းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက Siasi ေက်းရြာသို႔သြားေရာက္ၿ ပီး ေက်ေအးေပးၾကရန္ ေတာင္းဆိုလာသည့္အတြက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေက်ေအးၾကသည္ဟု သိရသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဆိုင္းဟားခရိုင္အတြင္း နယ္စပ္ေက်းရြာ (၁၀) ရြာ Lodaw, Chapi, Lopu, Khaikhy, Zyhno, Lomasu, Iana, Siasi, Laki ႏွင့္ Khopa စသည့္ ေက်းရြာတို႔မွတဆင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသားမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ကို ဆိုင္းဟားခရိုင္တြဲဖက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးက မတ္လ (၇) ရက္ေန႔ကပိတ္ပင္လိုက္ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားအား လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူေစခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply