ခရစ္ယာန္အမႈေတာ္ေဆာင္ဆရာမ်ား၏ ညိွႏိႈင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဟားခါးက်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းမည့္ရက္ ေနာက္ဆုတ္

0

By လားႏြန္ – ဟားခါးၿမိဳ႕ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေနအိမ္မ်ားကို ယေန႔ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔၌ အင္အားသံုးၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္အမႈေတာ္ေဆာင္ဆရာမ်ားအဖြဲ႔၏ ေတာင္းဆို မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔သို႔ ေနာက္ဆုတ္လိုက္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔ကို ပထမလုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားတာ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ဒီဆရာေတာ္ၾကီးေတြ ပါစတာနဲ႔ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ၾကီးေတြက ဂုဏ္းေပါင္းစံုလာျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အတြက္ အဲဒါေလးနည္းနည္းေလးေနာက္ဆုတ္လိုက္တာ အခု ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္လိုက္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ ဒီခ်ိန္မွာေျပာရင္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လိမ့္မယ္” ဟု စည္ပင္၀န္ၾကီး ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

ဧက ၆၇၆ က်ယ္၀န္းေသာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သ ည့္ေနရာတြင္ ခြင့္ျပခ်က္မရွိဘဲ ေနအိမ္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ရက္အတြင္းမွာ မိမိဘာသာ ေနအိမ္မ်ားဖ်က္ၿပီး မထြက္သြားပါက အင္အားသံုးဖယ္ရွားရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဟာခါးျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေျမေနရာသည္ ဟားခါးျမိဳ႕မွ ထန္တလန္ျမိဳ႕သြားကားလမ္းနေဘး ေဂါက္ကြင္းအနီးတြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး နဂိုက လူေနအိမ္ (၈) လုံးသာရိွျပီး စီမံကိန္းစတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ကာ လမ္းမ်ားစေဖာက္လုပ္သည့္ေနာက္ပုိင္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားလာျပီး လက္ရိွတြင္ အိမ္ေျခ (၁၃၅) လံုးရိွေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ေဆာက္ၿပီးေနထုိင္သူမ်ားက ၎တို႔ေနထိုင္သည့္ေနရာသည္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔အား ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမရွိဘဲ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဥပေဒျဖင့္ သိမ္းယူသြားျခင္း ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုကာ ထိုေနရာမွ ထြက္ခြါရန္ ျငင္းဆန္ၾကသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကလည္း ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံျပည္သူ ၇၀ ေက်ာ္က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

(Photos Credit – The Chinland Post)

Share.

About Author

Leave A Reply