ခ်င္းျပည္နယ္ ကိုဗစ္-၁၉ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္လူနာ Negative တစ္ႀကိမ္ျပၿပီ

0

#Zawgyi

By ႏွင္းႏွင္း – ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမဳိ႕ျပည္သူ႔ေဆးရုံတြင္ ကုသမူခံယူေနေသာ ကိုဗစ္-၁၉ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္လူနာအမွတ္ (၂၃၂) ၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာအေျဖသည္ Negative တစ္ႀကိမ္ျပၿပီျဖစ္၍ ထပ္မံစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဟားခါးျပည္သူ႔ေ ဆးရုံအုပ္ေဒါက္တာ မာန္ဗ်က္ကုန္းကေျပာသည္။

“မေန႔ကေတာ့ Negative ျပတယ္ ။ Negative ဆက္တုိက္ႏွစ္ၾကိမ္ျပမွရမယ္ ဒီေန႔ျပန္ပုိ႔မွာ က်န္းမာေရးကေကာင္းတယ္” ဟု ေဆးရံုအုပ္ကေျပာသည္။ 

လူနာအမွတ္ (၂၃၂) ၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔ျပန္ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး Negative တစ္ႀကိမ္ထပ္ျပပါက ေဆးရံုမွ ဆင္းခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူနာအမွတ္(၂၃၂) သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္လာသူျဖစ္ၿပီး မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ Facility Quarantine ၀င္ေနစဥ္ ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကုိဗစ္ႏုိင္တင္းပုိးေတြ႔လူနာ (၁၀) ဦးအထိရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ပိုးေတြ႔လူနာ (၉) ဦးသည္  ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးမူအေျဖ (၂) ၾကိမ္စီ ဆက္တုိက္ Negative ျပသည့္အတြက္ေဆးရုံမွ ဆင္းသြားၾကျပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကုိဗစ္ႏုိင္တင္းပုိးေတြ႔လူနာ တစ္ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

#Unicode

By ႏွင္းႏွင္း – ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမဳိ႕ျပည္သူ႔ေဆးရုံတြင္ ကုသမူခံယူေနေသာ ကိုဗစ္-၁၉ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္လူနာအမွတ္ (၂၃၂) ၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာအေျဖသည္ Negative တစ္ႀကိမ္ျပၿပီျဖစ္၍ ထပ္မံစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဟားခါးျပည္သူ႔ေ ဆးရုံအုပ္ေဒါက္တာ မာန္ဗ်က္ကုန္းကေျပာသည္။

“မေန႔ကေတာ့ Negative ျပတယ္ ။ Negative ဆက္တုိက္ႏွစ္ၾကိမ္ျပမွရမယ္ ဒီေန႔ျပန္ပုိ႔မွာ က်န္းမာေရးကေကာင္းတယ္” ဟု ေဆးရံုအုပ္ကေျပာသည္။ 

လူနာအမွတ္(၂၃၂) ၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔ျပန္ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး Negative တစ္ႀကိမ္ထပ္ျပပါက ေဆးရံုမွ ဆင္းခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူနာအမွတ္(၂၃၂) သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္လာသူျဖစ္ၿပီး မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ Facility Quarantine ၀င္ေနစဥ္ ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကုိဗစ္ႏုိင္တင္းပုိးေတြ႔လူနာ (၁၀) ဦးအထိရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ပိုးေတြ႔လူနာ (၉) ဦးသည္  ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးမူအေျဖ (၂) ၾကိမ္စီ ဆက္တုိက္ Negative ျပသည့္အတြက္ေဆးရုံမွ ဆင္းသြားၾကျပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကုိဗစ္ႏုိင္တင္းပုိးေတြ႔လူနာ တစ္ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply