ပလက္၀၏ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အဟန္႔အတားမလုပ္ဖို႔ AA ကို ခ်င္းအရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္ေတာင္းဆို

0

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လံုး၀ျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳရန္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ (AA) ကို ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္က ယေန႔ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေရွးယခင္ကတည္းက ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို နားလည္သည္းခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပလက္၀၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ ေနာင္တြင္ လံုး၀ျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳရန္ ယေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာ ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“AA က ခ်င္းျပည္နယ္ကို မတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေနတယ္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္၊ က်ေနာတို႔လိုလားတာက ခ်င္းျပည္နယ္တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးျဖစ္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ ပလက္၀ေဒသက ေ၀းလံေခါင္းပါးတဲ့ေဒသျဖစ္တယ္္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမစ္ကူးတံတားကိစၥေတြ၊ ဘက္စံုစီမံကိန္းေတြလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ကိစၥကို က်ေနာ္တို႔ လံုး၀မလိုခ်င္ဘူး၊ AA က ခ်င္းျပည္နယ္ကို အေႏွာက္အယွက္မေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္’’ ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္ ဦးေဆာင္သူ ဦးယာကုတ္ထန္ကေျပာသည္။

AA တပ္ဖြဲ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတာအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ တံတားသံေဘာင္ တန္ခ်ိန္ (၃၀၀) ေက်ာ္တင္ေဆာင္လာသည့္ သေဘၤာကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကုလားတန္ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ နယ္စပ္ကားလမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ ဆုထူးစံကုမၸဏီ၀န္ထမ္း (၈) ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ AA ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကားတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးၾကရန္ ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္ကေတာင္းဆိုထားသည္။

ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္သည္ ​၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply