ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေၾကးရုပ္အေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္အေျဖရွာရန္ ခ်င္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း (၃၀) ေက်ာ္က ေတာင္းဆို

0

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္စိုက္ထူမႈ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ ျပည္သူမ်ားအား အင္အားသံုးႏွိမ္ႏွင္းေစသည့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏လုပ္ရပ္ကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္သာအေျဖရွာရန္ ခ်င္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း (၃၀) ေက်ာ္က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္စိုက္ထူမႈ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ ျပည္သူမ်ားအား အင္အားသံုးႏိွမ္ႏွင္းသည္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း (၃၇) ဖြဲ႔က ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကရင္နီျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အထိမ္းအမွတ္ရုပ္တုမ်ား စိုက္ထူျခင္းမ်ဴိးကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးသေဘာတူမႈမ်ားရယူၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ေစသင့္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္’’ ဟု ၎တိုိ႔၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵအျပည့္အ၀မပါရွိဘဲ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေၾကးရုပ္တည္ေဆာက္ေစျခင္းႏွင့္ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား အင္အားသံုးႏွိမ္ႏွင္းသည့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏လုပ္ရပ္ကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဆႏၵျပျပည္သူမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားသည့္ အခ်က္အမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ညိွႏိႈင္း အေျဖရွာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းသည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈၾကားထဲက ယခုလ (၂) ရက္ေန႔က ျပည္နယ္အစိုးရက ေၾကးရုပ္တုဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေၾကးရုပ္ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္ ျပည္သူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရာဘာက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲသည့္အတြက္ အေယာက္ (၂၀) ထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားအား တရားစြဲဆိုမႈကို ျပန္ရုပ္သိမ္းရန္၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ရုပ္တုဖ်က္သိမ္းသင့္/မသင့္ တစ္လအတြင္း ေဆြးေႏြးရန္၊ အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈမွ ရရွိလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply