ရာဇၿဂိဳလ္ေရးအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမွ ႏုိ္င္ငံေတာ္အတြက္ ၀င္ေငြ က်ပ္ (၁၇၃) သန္းရရွိၿပီဟုဆို

0

By လားႏြန္ – ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ရာဇၿဂိဳလ္ေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ရာဇျဂိဳလ္ေရးအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၀င္ေငြက်ပ္ (၁၇၃) သန္းခန္႔ ရရိွေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆည္တည္ေဆာက္ေရး (၄) ကေလးျမိဳ႕မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာ္ေမာ္ႏိုင္ကေျပာသည္။

ရာဇၿဂိဳလ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးၿမိဳ႕ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရး (၄) ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဆည္တည္ေဆာက္ေရး (၄) အဖြဲ႔မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ကာ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရာဇၿဂိဳလ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမွ ဓာတ္အားေပးစက္ ႏွစ္လံုးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၃) ရက္ေန႔မွ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားကြန္ယက္စနစ္အတြင္းသို႔ စတင္ပို႔လႊတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္းဓာတ္အားပမာဏ ကီလို၀ပ္နာရီေပါင္း (၃.၄၆) ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၀င္ေငြက်ပ္ (၁၇၃) သန္းခန္႔ ရရိွေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆည္တည္ေဆာက္ေရး (၄) ကေလးျမိဳ႕မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာ္ေမာ္ႏိုင္ကေျပာသည္။

“လွ်ပ္စစ္ထုတ္တယ္ဆိုတာလည္း မဟာဓာတ္အားလိုင္းကိုထည့္လိုက္တာ ဓာတ္အားလိုင္းထည့္တယ္ဆိုတာ ဒီမွာထိုမာမွာ ကေလးပင္မစက္ရံုၾကီးရိွတယ္ အဲဒီဓာတ္အားလိုင္းကိုလာဆက္တာ ထည့္လိုက္ေတာ့ မဟာဓာတ္အားလိုင္းေတြမွာျပန္ျဖန္႔တယ္” ဟု လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကေျပာသည္။

ရာဇျဂိဳလ္ေရေလွာင္တမံဆည္မွ လယ္ဧက (၈၅၀၀) ခန္႔ ေရေပးေ၀ႏုိင္ရန္လ်ာထားလ်က္ရွိၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ လယ္ဧက (၄၈၈၀) ခန္႔ ေရေပးေ၀လ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply