သမၼတလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ကေလးျမိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မွ (၂၂၄) ဦးလြတ္ေျမာက္

0

By လားႏြန္ – ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ကေလးခရိုင္ အင္တိုင္းေလး အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား (၂၂၄) ဦး လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ယင္းတို႔အထဲတြင္ မူးယစ္ဥပေဒျဖင့္ေထာင္က်သည့္ အက်ဥ္းသား အမ်ားဆံုးပါ၀င္သည္။

အဆိုပါလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အင္တိုင္းေလးအက်ဥ္းေထာင္မွ က်ား (၁၇၉) ဦး မ (၄၅) ဦး စုစုေပါင္း (၂၂၄) လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ၎တို႔အနက္ မူးယစ္အက္ျဖင့္ (၁၉၆) ဦး၊ တပ္မေတာ္အက္ျဖင့္ (၁၈) ဦး၊ အသက္ (၇၅) ႏွစ္အထက္မွ (၈၀) ႏွစ္အထိ က်ား (၄) ဦး၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူ မ (၁) ဦး၊ ျပည္ပႏိုင္ငံျခားသား က်ား (၁) ဦး၊ ရဲစည္းကမ္းျဖင့္ က်ား (၄) ဦးတို႔လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ယင္းလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ ေရႊဘို၊ ကသာႏွင့္ မံုရြာမ်ားမွပါ၀င္ျပီး ကသာျပန္မည့္သူမ်ားတြင္ (၁၁၇) ဦးပါ၀င္ကာ နယ္ေ၀းမ်ားကိုေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေအာင္ (၁၂) ဘီးကားျဖင့္ ျပန္ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည့္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္ေန႔က တစ္ႏိုင္ငံ လံုးအက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးရွိ အက်ဥ္းသား (၉၅၀၀) ေက်ာ္ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ (Photo – Kalay IPRD)

Share.

About Author

Leave A Reply