ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား အေလးထားပိုမိုေဖာက္လုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္း

0

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားအား အေလးထားၿပီး ပိုမိုေဖာက္လုပ္ေပးရန္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနလင္းေအာင္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနလင္းေအာင္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဴိးသားအဆင့္ ေက်းလက္လမ္း မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းရြာမ်ားအားလံုး၏ (၉၀ %) အေပၚ ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္သည့္ ေက်းလက္လမ္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ ေက်းလက္လမ္းမ်ားကို ပိုမိုေဖာက္လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ လူဦးေရ (၁၅) သန္းေက်ာ္ဟာ ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္တဲ့ လမ္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တေဒသျဖစ္ေစ ခြဲျခားထားျခင္းခံေနရပါတယ္၊ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဴိးဟာ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေဒသမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚေနတာပါ” ဟု ဦးေနလင္းေအာင္ကေျပာသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိကက်တဲ့ အေျခခံအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းသည္ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား မဖြံ႔ၿဖိဳးမတိုးတက္ေစရန္ ႀကီးမားသည့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ကို အထူးသတိျပဳရမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊ လူပင္ပန္းျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည့္ ဒဏ္ခံၾကရျခင္း၊ လံုေလာက္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆံုးရႈံးျခင္း၊ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးနိမ့္က်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ဦးေနလင္းေအာင္ကေျပာသည္။

ဦးေနလင္းေအာင္၏အဆိုကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ သႏၷီမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းဦးခမ္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္လမ္းမိုင္ေပါင္း (၆၀၀၀၀) ခန္႔႕ရွိၿပီး ယင္းအနက္ ကြန္ကရစ္ (သို႔) ကတၱရာလမ္း (၆) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္စရစ္ (သို႔) ေျမနီလမ္း (၂၀) ရာခိုင္းႏႈန္း ႏွင့္ ေျမသားလမ္း (၆၆) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းရြာမ်ား၏ (၅) ပံု (၁) ပံုခန္႔သည္ လမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားႏုိင္ျခင္းမရွိဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply