ျပည္သူ႔အက်ဴိးစီးပြားကို ကာကြယ္မေပးႏုိင္သည့္ဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းဖို႔လိုဟု ကေလးၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္႔ေ၀ေက်ာ္ေျပာ

0

By လားႏြန္ – လြတ္လပ္လံုျခံဳၿပီး တရားမွ်တသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဴိးစီးပြားကို အကာအကြယ္မေပးႏုိင္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက အခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟု ကေလးၿမိဳ႕နယ္ တိိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္႔ေ၀ေက်ာ္ကေျပာသည္။

“လြတ္လပ္လံုျခံဳျပီး တရားမွ်တတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ဖို႔အတြက္ဆိုလိုရိွရင္ ရိွေနတဲ့ဥပေဒထဲက လြတ္လပ္လံုျခံဳျပီး တရားမွ်တတဲ့ အခ်က္ေတြကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့အရာေတြကို ကၽြန္မတို႔ခ်န္ထားဖို႔လိုအပ္တယ္ ဖ်က္ဖို႔လိုပါတယ္၊ အသစ္ျပဌာန္းဖို႔ ပုဒ္မအသစ္ေတြကို တိုးလာဖို႔လိုအပ္တယ္ ဒါမွသာလွ်င္ အလံုးစံုၿပီးျပည့္စံုမဟုတ္ရင္ေတာင္မွ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဥပေဒျဖစ္မွသာလွ်င္ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူ႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ႏိုင္မယ္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုမကာကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒေတြဖ်က္သိမ္းရမယ္၊ ႏိုုင္ငံသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ လံုျခံဳျပီးတရားမွ်တတဲ့ အရာေတြကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ဥပေဒျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္႔ေ၀ေက်ာ္ကေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ကေလးၿမိဳ႕လူထု ၅၀၀၀ ေက်ာ္က ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ စစ္ကို္င္းတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးကမ္ဇမႈန္၊ ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးလာလ္ေထာင္းထန္ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္႔ေ၀ေက်ာ္တို႔လည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတူ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္(NLD) ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုအား ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႕၀င္ ၄၅ ဦးပါ၀င္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ကုိ စုစည္းၿပီး တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာေက်ာ္ျဖတ္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္တင္သြင္းေနသည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ဆႏၵသေဘာထားေတြႏွင့္ ထပ္တူရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ျပသရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေပးရန္အထူးလိုအပ္သည္ဟု ေဒၚသန္႔ေ၀ေက်ာ္ကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply