ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈကန္႔သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ား အခက္ႀကံဳေနၾကရဆဲ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈကန္႔သတ္မႈရွိေနေသးသည့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆန္လိုအပ္မႈ ျမင့္တက္ေနသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က နယ္ေျမလံုျခံဳေရးဟုဆိုကာ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္စုလွ်င္ ဆန္အိတ္ (၅၀) သာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားသာမက ေဒသခံျပည္သူမ်ား လည္း ဆန္ဖူလံုမႈမရွိသည့္အေနအထားတြင္ရွိေနၾကသည္။

“ အုပ္စုတစ္စုကို တစ္ခါသယ္ရင္ ဆန္အိတ္ (၅၀) ႏႈန္းနဲ႔ သယ္ခြင့္ျပဳတယ္ အဲလိုသယ္ဖို႔ကလည္း စားသံုးမယ့္ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ရတယ္ ၿပီးမွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးရံုးကိုတင္ျပရတယ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွပဲ ရခိုင္ျပည္န ယ္ ေက်ာက္ေတာ္ ဘက္မွာသြားသယ္ရတယ္၊ အုပ္စုတစ္စုမွာ လူဦးေရ ရာနဲ႔ခ်ီရွိတဲ့အုပ္စုေတြလည္းရွိေတာ့ ဒီအိတ္ (၅၀) နဲ႔ ဘယ္လိုမွမေလာက္ႏုိင္ဘူး’’ ဟု မီးဇာေက်းရြာမွ ရြာလူႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွ ဆန္မ်ားကို အဓိက ၀ယ္ယူစားသံု းေနၾကရသည္။ ယခင္က ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေငြစုၿပီး တစ္လစာဖူလံုႏိုင္မည့္ ဆန္အေရအတြက္ကို ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သုိ႔စက္ေလွျဖင့္ သြားေရာက္သယ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ (ေအေအ) တို႔ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလာ သည့္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္က ျဖတ္ေလးျဖတ္ နည္းဗ်ဴဟာကိုက်င့္သံုးကာ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆန္သယ္ယူခြင့္ကို ကန္႔ သတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆန္တစ္ခါသြားသယ္ရင္ တစ္ပတ္ေလာက္အခ်ိန္ကုန္တယ္၊ ခြင့္ျပဳတာကလည္း အိတ္ (၅၀) ပဲေလ၊ ခဏခဏသယ္ဖို႔ကလည္း မလြယ္ဘူး၊ အခ်ိန္ေပးရသလို ကုန္က်စရိတ္လည္းပိုကုန္ေတာ့ အရမ္းခက္တယ္၊ ဘယ္လိုမွ ဆန္ကမေလာက္ႏုိင္ဘူး’’ ဟု မီးဇာတြင္ေနထုိင္ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဆန္မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ မီးဇာေက်းရြာအနီးတြင္တည္ရွိေသာ ထရြန္အိုင္ေက်းရြာရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းတြင္ တပ္ရိကၡာအတြက္ ထားရွိေသာ ဆန္မ်ားကို တစ္အိတ္လွ်င္ ၅ ေသာင္းက်ပ္အထိေပးၿပီး ၀ယ္ၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္ဟု သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ဦးကိုးေအာင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္က လံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုေျပာဆိုပါသည္။

“တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဘာမွမကန္႔သတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ ေက်းရြာကို စားမယ့္အေရအတြက္ကိုေတာ့ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ေပးတာေပါ့ ပလက္၀ၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ ဆန္ေတြအေပါႀကီးပဲ သူတို႔၀ယ္လာတာ မ၀ယ္လာတာကေတာ့ အဲေလာက္ထိေတာ့ သိဖို႔ခက္တာေပါ့ေနာ္ ပိုက္ဆံရွိရင္ ဘယ္ေနရာမဆို၀ယ္လို႔ရပါတယ္’’ ဟု ဦးကိုးေအာင္ကေျပာသည္။

၁၉၇၀ ႏွစ္ကာလမ်ားမွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အ စုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္တပ္သားသစ္မ်ား ရယူစုေဆာင္းႏို င္ျခင္းမ႐ွိေစရန္ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” မဟာ ဗ်ဴဟာကို စတင္ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအ တပ္ဖြဲ႔ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမို ျပင္းထန္လာ သည့္ေနာက္ပိုင္းကစ၍ ထို “ျဖတ္ေလးျဖတ္” နည္းဗ်ဴဟာကို စတင္က်င့္သံုးလာၿပီး ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈကို ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ပိတ္ပင္လိုက္သည္။

ထို႔က့ဲသို႔ တပ္မေတာ္မွ ဆန္ကန္႔သတ္ထားမႈေၾကာင့္ လူမႈပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား အေန ျဖင့္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးအပ္သည့္ေနရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု သိရသည္။ (ပံုစာ – မီးဇာေက်းရြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား – ဓာတ္ပံု Khonumthung)

Share.

About Author

Leave A Reply