Author: Editor

May 14, 2012 by khonumthungburmese Chin Bagpack and Health Worker Team က ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေန သူမ်ားအား ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈျဖစ္ေပၚလာေစေရး အတြက္ ေဆး၀ါး အားကုိးမႈ ေလွ်ာ့ခ် ရန္ ေတာင္းဆုိ လုိက္သည္။ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ က်န္းမာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရုိးရာ လက္သည္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သား မ်ား စုစုေပါင္း (၅၈)ဦး ပါ၀င္သည့္ ခ်င္းနယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား အသင္း ဦးစီးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္ မႈစနစ္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ အိႏၵိယျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာတြင္ ၂၀၁၂ ေမလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၉) ရက္ေန႔အထိ (၃) ၾကာ ျပဳလုပ္က်င္းပရာ မွ ယခုကဲ့သုိ႕ ေတာင္းဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Read More

May 9, 2012 by khonumthungburmese ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ တို႔ သည္ ယမန္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး အခ်က္ ေပါင္း ၁၅ ခ်က္ကို သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာ၌ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ၉ နာရီ မွ ညေနပိုင္း ၄ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ယင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တဖက္ ႏွင့္ တဖက္ အျပန္ အလွန္နားလည္မႈေၾကာင့္ ခုလို လက္မွတ္ေရး ထိုးႏုိင္ရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက ခိုႏူမ္းထုန္ကိုေျပာသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ အရ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ၎တို႔ ဆက္ဆံေရးရံုးထားရွိမည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မတူပီၿမိဳ႕ ဘံုတလာ ခန္းမေဆာင္  တြင္ ပထမ ဦးဆံုးအၾကိမ္ Public Consultation (လူထု ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း) ကို ယေန႔ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၂ ေမလ ၂၀၁၂၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕ ည ၁၀ နာရီတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးသုိ႕ ေရာက္ရွိေသာ စီအဲန္အက္ဖ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အဖြဲ႕ သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ မတုိင္ခင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မတူပီၿမိဳ႕သုိ႕ သြား ေရာက္ ၾက မည္ဟု သိရသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၃၀ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ ေမ ၈- ၉ ရက္အၾကား ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ စီအဲန္အက္ဖ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ျပည္ပ မွ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္မည္ဟု ၾကားသိရသည္။စီအဲန္အက္ဖ္ဖက္မွ Norwegian Peace Initiative Consultant Asley  South , CHRO Executive Director Salai Bawi Lian Mang, နဲ႕ Euro Burma မွ ဦး ဟန္ေယာင္ေဟြ တုိ႕အား တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေရး တင္ျပခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ သေဘာတူလက္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဦးဟန္ေယာင္ေဟြ႕သည္ ၄င္း၏ က်န္းမာေရးအေျခအ ေနေၾကာင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ၊

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ရဲ့ အဓိပတိေကာင္စီအလွည့္က် ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဇေလွထန္းဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ နယ္ TlangHmun ေက်းရြာက အဖ U Hrang Sin ႏွင့္ အမိ Pi Khaw Lian Cuai တို႔ရဲ့သားျဖစ္ပါ တယ္။  ေမြးခ်င္း အမ တေယာက္ရွိပါတယ္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ဇႏၷ၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕ က ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ သက္ေသျပဳသည့္ စီအဲန္အက္ဖ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႕အၾကား (၉)ခ်က္ပါ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ အား ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ စီအဲန္အက္ဖ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ တုိ႕ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ၾကမည္ဟု သိရသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၂၄ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၶ၊ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ နတ္ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာ ၃မ်ဴိးရွိသည့္အနက္ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာ အျခား ဘာသာမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ခ်င္းအမ်ဴိး သားပါတီ CNP က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေစတီပုထိုးမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရကျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္လက္၀ါးကားတိုင္းမ်ားကိုမူ ၿဖိဳဖ်က္ခံေနရသည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မ်ဴိးမရွိေၾကာင္းခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ CNP အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္းကေျပာသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၁၂ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မွဴးသည္ အလြဲသုံးစား လုပ္ထားသည့္ မီတာ ေဘာက္ေၾကး ယေန႕အထိ အေၾကြး မေက်ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ လွ်ပ္စစ္မွဴး ဦး ေရႊကုန္းသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္က်စဥ္ အစုိးရမွ ခြဲတမ္း ခ်ေပး ေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘာက္မ်ားကုိ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ေရာင္းစားၿပီး အေၾကြး တင္လြန္းေသာေၾကာင့္  အျခားေနရာသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ခံခဲ့ရသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၁၀ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမရွိဘဲ ၿငိမ္သက္ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ NLD က ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ျပန္လည္ျပဳ လုပ္လာႏုိင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၎တို႔၏ ပါတီရံုးမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ မတ္လဆန္းပိုင္းကစၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္မွအပ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ၊ ဖလမ္း၊ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္၊ ထန္တလန္၊ ဟားခါး ၊ မတူပီ ႏွင့္ ရိေခၚဒါရ္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲတို႔ တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ရံုးမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ NLD ဥကၠဌ ဦးဗန္လ်ံ ကေျပာသည္။

Read More