ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတားတည္ေဆာက္မႈ (၅၇) ရာခိုင္ႏႈန္းျပီးစီး

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ရွိ ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတားတည္ေဆာက္မႈသည္ (၅၇) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးၿပီဟု ျပည္နယ္အစိုးရေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စည္ပင္၀န္ၾကီး ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕စည္ပင္လွ်ပ္စစ္စက္မႈ၀န္ၾကီး ဦးစိုးထက္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကံတင့္တို႔မွ ကုလားတန္ျမစ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ျပီး တံတားတည္ေဆာက္ေရးအထူးအဖြဲ႕ (၁) မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ႏိုင္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ တစ္စင္းလံုး၏ (၅၇) ရာခိုင္ႏႈန္း ျပီးစီးေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

၀န္ၾကီး ဦးစိုးထက္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီကုလားတန္ျမစ္ၾကီးခံေနတ့ဲအတြက္ ကုလားတန္ျမစ္အေနာက္ဖက္ႏွင့္ အိႏိၵယနယ္စပ္ ဘဂၤလားဒရ္ွနယ္စပ္မွာရိွတဲ့လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကားေတာင္မွမေတြ႕ဖူးဘူး၊ ကားေတာင္မွမစီးဖူးဘူး၊ အခုဒီေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ပလက္၀ကားလမ္းျပီးျပီ၊ မတူပီႏွင့္ ပလက္၀ကားလမ္းျပီးတဲ့အတြက္ ဒီကုလားတန္ျမစ္ရဲ႕အေနာက္ဖက္မွာေတာ့ ကားေတြသြားလာေနတာေပါ့၊ ဒီကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတားၿပီးသြားရင္ေတာ့ ဒီကုလားတန္ျမစ္အေနာက္ဖက္မွာရိွတဲ့ ရြာျခင္းဆက္လမ္းေတြကို အခုေဖာက္တဲ့ ကားလမ္းေတြကေနျပီးေတာ့ ေက်းရြာလူထုေတြကိုလည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေတြလုပ္ႏိုင္မွာေပါ့၊ လူေနမႈအဆင့္ေတြဖြံ႕ျဖိဳးလာမွာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းျမစ္ကူးတံတားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္ေပၚမူတည္ေၾကာင္း လက္ရိွတြင္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ေငြ (၁၂) ဘီလီယံ လိုေနေသးကာ ၎အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစ္ိုးရမွတစ္၀က္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ တစ္၀က္ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၀န္ၾကီးကေျပာသည္။

ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းကစ၍ တံတားအထူးအဖြဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ထားျပီး က်ပ္ေငြ (၂၇) ဘီလီယံ အသံုးျပဳေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ (ဓာတ္ပံု – ပလက္၀ ျပန္/ဆက္)

Share.

About Author

Leave A Reply