ခူမီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ခူမီးအမ်ဴိးသားပါတီ၏ေျပာဆိုမႈ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လက္မခံ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ကို ခူမီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရေဒသရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ခူမီး (ခမီး) အမ်ဴိးသားပါတီက ေျပာဆိုမႈအေပၚ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လက္မခံေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ရခိုင္ေတာင္တန္းေဒသ(ပလက္၀)၏ ႏုိ္င္ငံေရးထြက္ေပါက္သည္ “ခူမီးတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး” ရရွိေရးႏွင့္ “ခူမီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရေဒသ’’ ရရွိေရးမွ တပါးအျခားမရွိဟု ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ခူမီး(ခမီး)အမ်ဴိးသားပါတီ(KNP)၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္အေပၚ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္းမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(CNDP) အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က “ ဒါကေတာ့ တကယ္၀မ္းနည္းစရာပါပဲ ခ်င္းဆိုတာ လူမ်ဴိးတစ္မ်ဴိးပဲရွိတယ္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ မ်ဴိးႏြယ္စုေတြ မ်ဴိးႏြယ္ေတြ အားလံုးက ခ်င္းလူမ်ဴိးထဲမွာပဲရွိတယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ဟာလိုမ်ဴိးနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္လို႔မရဘူး ရွမ္းျပည္နယ္မွာက်ေတာ့ လူမ်ဴိးေပါင္းစံုေနတယ္ အဲဒါေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အျခားလူမ်ဴိးစုေတြက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ေဒသေတြရတာ၊ က်ေနာ္တို႔ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး ခ်င္းျပည္နယ္မွာက်ေတာ့ ခ်င္းလူမ်ဴိးပဲ အေျခခံၿပီးေတာ့ဖြဲ႔စည္းထားတယ္ လူမ်ဴိးေပါင္းစံုနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထား တဲ့ျပည္နယ္မဟုတ္ဘူး အဲဒါေၾကာင့္ ခူမီးျဖစ္ျဖစ္၊ ဇိုမီးျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်ဴိးျဖစ္ျဖစ္၊ လိုင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဖလမ္းျဖစ္ျဖစ္၊ ဟားခါးျဖစ္ျဖစ္ ဒါမ်ဴိးေတြလုပ္လို႔မရဘူး လုပ္လည္းမလုပ္သင့္ဘူး ၊ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔လည္းလံုး၀လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ခိုႏူမ္းသုန္သတင္းဌာနကိုေျပာသည္။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္(CLD) ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဆလုိင္းေအာင္လိန္းကလည္း ခူမီးအမ်ဴိးသားပါတီရဲ့ မူ၀ါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေျပာစရာမရွိေသာ္လည္း ခူမီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရေဒသရရွိေရးႀကိဳးပမ္းလုပ္ ေဆာင္လုပ္ပါက ခ်င္းပါတီအေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။


“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ လက္မခံပါဘူး ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုလို႔ရွိရင္ ခူမီးဟာ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုတစ္ခုျဖစ္တယ္ ခူမီးက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ေတာင္းမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ခ်င္းထဲမွာ မ်ဴိးႏြယ္စုအမ်ားႀကီးက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ေတာင္းေတာ့မွာေပါ့ အဲဒါက အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ဟာပါ၊ ခ်င္းပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ ကန္႔ကြက္မွာပါ သူတို႔ရလည္းရမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဆလုိင္းေအာင္လိန္းကေျပာသည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သည္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသတြင္ ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ရခိုင္ေတာင္တန္း ေဒသအျဖစ္တည္ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခူမီးအမ်ဴိးသားပါတီကဆိုသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၁ အရ (၀.၁) ရာခိုင္ႏႈန္း (၅၁၄၅၀) ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ တိုင္ရင္းသားလူမ်ဳိးတိုင္းသည္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမဳိ႕နယ္ေထြ/အုပ္ ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းအရ ပလက္ဝၿမဳိ႕နယ္တြင္ ခူမီး (၆၀၀၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ (၇၀၀၀၀) ခန္႕ရွိရာ “ခူမီးတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး” ရရွိႏိုင္ၿပီးသမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေသာနယ္ေျမ၊ ကိုယ္ပိုင္နယ္နိမိတ္၊ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈတို႕ရွိသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၁၁) အရ “ခူမီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ” ရရွိႏိုင္သည္ဟု ခူမီးအမ်ဴိးသားပါတီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆလုိင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္းက “ ခူမီးဆိုတာက ခ်င္းလူမ်ဴိးထဲက လူမ်ဴိးစုတစ္စုျဖစ္ပါတယ္ လူမ်ဴိးဆိုတဲ့(National) တစ္ခုအေနနဲ႔ သီးသန္႔ရပ္တည္တဲ့လူမ်ဴိးမဟုတ္ဘူး ခူမီး၊ လိုင္၊ ဇိုမီး၊ ခ်ဴိး၊ ကူကီးဆိုတာေတြက ခ်င္းဆိုတဲ့ လူမ်ဴိးေအာက္မွာရွိတဲ့ မ်ဴိးႏြယ္စု (Tribe) ေတြျဖစ္ေနတယ္ အဲဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအရလည္း ေတာင္းဆိုခြင့္မရွိဘူး သီးျခားလူမ်ဴိးတစ္မ်ဴိး ျဖစ္မွသာလ်င္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိရမယ္ ခ်င္းလူမ်ဴိးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခ်င္းလူမ်ဴိးရဲ့ေအာက္မွာ အဂၤါရပ္တစ္ခုတည္းမွာ အဲလိုလုပ္လို႔မရဘူး’’ ဟု ေျပာသည္။ ခူမီး(ခမီး)အမ်ဴိးသားပါတီ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ထြန္းကို ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖုန္းဆက္ေသာ္လည္း ဖုန္းကိုင္ေျဖဆိုျခင္းမရွိေပ။

Share.

About Author

Leave A Reply