ခ်င္းပါတီႀကီး (၃) ခု တစ္ပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေတာင္ခြင့္ျပဳ

0

ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး (၃) ခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (CNDP)၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP) ႏွင့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (CLD) ပါတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ခ်င္းပါတီႀကီး (၃) ခုတို႔သည္ သီးျခားပါတီအေနျဖင့္ မရပ္တည္ေတာ့ဘဲ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီ (CNLD) ပါတီကို ပူးေပါင္း၍ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥနွင့္​စပ္လ်ဥ္း၍ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စံုညီအစည္းအေ၀းက လိုအပ္သည္မ်ား စီစစ္ၿပီးျဖစ္၍ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီ (Chin National League for Democracy Party) အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒအရ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး (၃) ခုျဖစ္သည့္ CNDP၊ CPP ႏွင့္ CLD ပါတီတို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သီးျခားစီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး မဲဆႏၵနယ္ေျမ တစ္ေနရာမွ ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ယခုကဲ့သို႔ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ​ပူးေပါင္းလာႏုိင္မည့္​အတြက္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းပါတီအတြက္ အလားအလာေကာင္းႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply