ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ (၆၅) ခုတည္ေဆာက္မည္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ခုတြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ (၆၅) ခု ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အင္တာနက္ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အဆိုပါဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္မ်ားကို ယခုဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးေရႊထီးအိုကေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးနဲ႔ ဒုတိယ၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ေျပာပါတယ္ အခုဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က (၆၅) တိုင္စိုက္မွာပါ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကလုပ္မွာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်င္းျပည္နယ္ကေတာ့ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဘက္ကလည္းစဥ္းစားေပးပါတယ္” ဟု ၀န္ၾကီး ဦးေရႊထီးအုိ္ကေျပာသည္။

မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္မ်ားကို ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ တိုင္၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၉ တိုင္၊ မင္းတပ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၆ တိုုင္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၈ တိုင္၊ ကန္ပလက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၉ တိုင္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉ တိုင္ စုစုေပါင္း ၆၅ တိုင္တည္ေဆာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္သည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ စိုးရိမ္မႈရွိၾကသည္ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

“ပလက္၀နယ္မွာ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနေတာ့ အဲတာေတာ့ေရႊရမယ္ဆိုျပီးဘာညာေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ ပဋိပကၡရိွတဲ့ေနရာက အေနာက္ဖက္ျခမ္းျဖစ္ပါတယ္ အေရွ႕ဖက္မွာေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္စိုက္လို႔ရပါတယ္ ဆိုျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဒီတုိင္းပဲ ဂတိေပးထားပါတယ္” ဟု ၀န္ၾကီးဦးေရႊထီးအိုကဆက္ေျပာသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္မ်ား နည္းပါးေနေသးသည့္ အတြက္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဖုန္းလိုင္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရၿပီး ယခုကဲ့သို႔ တာ၀ါတိုင္မ်ားပိုမိုတည္ေဆာက္လာပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ပိုမိုအဆင္ ေျပလာမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply