ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဴးသားဥယ်ာဥ္ေနရာ (၅) ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္၏ သစ္ေတာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ဴိးသားဥယ်ာဥ္ (၅) ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက စီစဥ္ထားသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်င္းေတြက ေတာင္ယာခုတ္တဲ့ဓေလ့ရိွတယ္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ သစ္ေတာေတြ သစ္ပင္ေတြကို ခုတ္တယ္၊ လွဲတယ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးက ထင္းခုတ္မယ္၊ ေတာင္ယာခုတ္မယ္၊ မီးရိႈ႕မယ္၊ အဲဒီဓေလ့ကို မေဖ်ာက္မခ်င္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုးတက္မွာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ ဒီသစ္ေတာ သစ္ပင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းတဲ့အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းတာျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ျပီးေတာ့ စိမ္းလန္းစိုျပည္တဲ့ နယ္ေျမျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ကိုယ့္ေဒသမွာ စိမ္းစိမ္းစိုစိုေနရမယ္၊ မဟုတ္ရင္ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ ကႏၱာရလိုျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ေလ၊ အခုေတာင္မွ ေတာ္ေတာ္ျပဳစုထိန္းသိမ္းေနရတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

အမ်ဴိးသားဥယ်ာဥ္ကို ဇိန္မႈေတာင္၊ က်ီရီယာန္းေတာင္၊ ဘြယ္ပါေတာင္၊ မီဧပီေတာင္ႏွင့္ ကေနဒီေတာင္ စသည့္ေနရာ (၅) ေနရာတြင္ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္းလည္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္လည္း ပိုမိုေအာင္ျမင္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေန ခ်င္းျပည္သူမ်ား ထင္းမီးအသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လာေစေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွတဆင့္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး မဟာဓာတ္အားလိုင္းမေရာက္ႏုိင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားကိုလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply