ေရွြ့ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မွ အျမဲတမ္းစိုက္ပ်ိုးေရးစနစ္သို့ ေျပာင္းလဲျကရန္ လွြတ္ေတာ္ဥကၠဌ တိုက္တြန္း

0

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရွြ့ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို အဓိကထား ျပုလုပ္ျကရာတြင္ အျမတ္အစြန္းနည္းပါးသည့္ အျပင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပုန္းတီးမႈျဖစ္ေနေသာေျကာင့္ အျမဲတမ္းစိုက္ပ်ိုးေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးျပုလုပ္ ျကရန္ ျပည္နယ္လွြတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ခ်င္းျပည္သူမ်ားအား တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေရွးဖိုးဘြားကတည္းက ေရွြ့ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို က်င့္သံုးျကတယ္။ ေရွြ့ေျပာင္း ေတာင္ယာ စနစ္မွာ ေျပာင္းဖူးေတြစိုက္တယ္။ ေျပာင္းဖူး တစ္ဧကစိုက္ပ်ိုးမယ္ဆိုရင္ တစ္နွစ္မွာ က်ပ္ေငြ တစ္သိန္း နွစ္သိန္းေတာင္ အျမတ္မရဘူး” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္လွြတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဇိုေဘြးက ဆိုပါသည္။

လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ ေနသည္နွင့္အညီ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိုးေရးစနစ္ေျပာင္းလဲေစဖို့ လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္နိုင္ေသးေသာ္လည္း ယခုလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအေန တိုးတက္လာေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိုးေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္နိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေျကာင္း လွြတ္ေတာ္ဥကၠဌက ခိုနုမ္းသုန္သတင္းဌာနကို ေျပာျကားခဲ့သည္။

လွြတ္ေတာ္ဥကၠဌက ゞင္းေနထိုင္သည့္ လွြတ္ေတာ္အိမ္ေနရာတြင္ စပ်စ္ပင္စိုက္ပ်ိုးေနျပီး ျပည္သူမ်ားေလ့လာ နိုင္ရန္နွင့္ ျပည္သူမ်ားပညာေပးသည့္အေနျဖင့္ လက္ေတြ့အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေပးေနေျကာင္း သိရသည္။
ခ်င္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မင္းတပ္နွင့္ ကန္ပက္လက္ျမို့နယ္မ်ားတြင္ အျမဲတမ္းစိုက္ပ်ိုးေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ ဝဥ စိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိုးျကကာ တစ္နွစ္တြင္ ဝင္ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀ဝ ခန့္ ရရွိေနျကျပီျဖစ္ရာ ယခု ဟားခါးနွင့္ ထန္တလန္ျမို့နယ္မ်ားတြင္လည္း စတင္စိုက္ပ်ိုးေနျပီျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေတာင္သူ (၇၅) ရာခိုင္းနႈန္းသည္ ေရွြ့ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို က်င့္သံုးလုပ္ကိုင္ေနျကျပီး နွစ္စဉ္ ဧကေပါင္း သိန္းနွင့္ခ်ီ ေရွြ့ေျပာင္းေတာင္ယာ ျပုလုပ္ကရာ ေျမဆီေျမျသဇာဆံုးရံႈးျခင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ျပုန္းတီးမႈျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေျကာင္းသိရသည္။
ေရွြ့ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မွ အျမဲတမ္းစိုက္ပ်ိူးေရးစနစ္သို့ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျကရန္ ေတာင္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းေနေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို့ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာနွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကိုမူ ျပည္နယ္အစိုးရက ေပးအပ္ျခင္းမရွိေသးေျကာင္းသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply