ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဘ႑ာေရးခြဲေ၀ခ်ေပးမႈ မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားေတာင္းဆို

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပည္နယ္အစိုးရ​​​​ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ခ်ေပးရာတြင္ အလြန္အမင္းကြာဟမႈမရွိဘဲ မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား (Chin University Student Fellowship) က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလ (၂၄) မွ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္မွ အခ်က္ (၅) ခ်က္ပါေသာ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိကဲ့သို႔ေထာက္ျပ ေျပာဆိုလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား(CUSF) မွေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဆလိုင္းေထာင္းေထာင္းက “၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရဲ႕ ဘက္ဂ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကြားျခားမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရတယ္ ဒီျမိဳ႕နယ္ သံုးခုရဲ့ ဘတ္ဂ်က္ စုစုေပါင္းက ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ရဲ့ ဘတ္ဂ်က္ထက္ နည္းေနတာကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရတယ္ ျပည္နယ္တစ္ခုမွာ ျမိဳ႕နယ္တိုင္းတန္းတူဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈလိုခ်င္ရင္ ဒါမ်ိဳးလံုး၀မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္တယ္ ကြာေတာ့ ကြာရမွာပဲ ဒါေပမဲ့ အဲေလာက္ၾကီးေတာ့ မကြာသင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းျပီးမွ ဒါမ်ိဳးကို ေနာက္တစ္ခ်ိန္ ဒီကိစၥမွာဆိုရင္ေတာ့ စဥ္းစားသံုးသပ္ျပီးမွ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ စည္းရံုးေရး တန္းတူေရးအတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဒီဟာေတြကို အေကာင္းဆံုးလုပ္လာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မွ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ခ်ေပးေသာ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုး စရိတ္မ်ားမွာ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္ အတြက္ က်ပ္ေငြသန္း ၂၂၈၉၃၊ မတူပီျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၁၇၃၃၀၊ ဖလမ္းျမိဳ႕ နယ္အတြက္ သန္း ၁၃၉၇၀၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း၁၃၁၀၈၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၁၀၆၆၃၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၉၅၅၁၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၉၂၆၄၊ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၇၃၈၀၊ ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ သန္း ၆၇၄၇ ျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု ဘက္ဂ်က္မွ ခ်ေပးေသာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္ေငြသန္း ၃၁၇၆၉၊ မတူပီျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္ေငြ သန္း ၁၇၉၈၃၊ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၄၆၇၅၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၄၅၅၆၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၈၀၃၄၊ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္က်ပ္သန္း ၇၇၈၆၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၆၅၆၁၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၅၀၉၉၊ ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္ တြက္က်ပ္သန္း ၃၈၅၄ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္း၏ ဘတ္ဂ်က္သည္ ကန္ပက္လက္၊ မင္းတပ္ႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္ထက္ ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၇၂ ေျမာက္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္၊ ႏွစ္စဥ္ေမလေနာက္ဆံုးပတ္ကို စေနေန႔ကို မိမိသက္ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီး၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအေနျဖင့္ CUSF မွသစ္ပင္စိုက္ေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ လမ္းအမည္မ်ားအား ခ်င္းလူမ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမည္မ်ားေပးအပ္ေပး ခ်င္းဘာသာႏွင့္အတူ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပူးတြဲေရးသားေပးရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ျမိဳ႕ႏွင့္ ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားအား အစိုးရမွ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား အျပည့္အ၀ရရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားအျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ႏိုင္ေရး နည္းလမ္းရွာေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္ဟု ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ (၂၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ားပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ခ်င္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply