Author: Editor

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၃၀ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ ေမ ၈- ၉ ရက္အၾကား ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ စီအဲန္အက္ဖ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ျပည္ပ မွ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္မည္ဟု ၾကားသိရသည္။စီအဲန္အက္ဖ္ဖက္မွ Norwegian Peace Initiative Consultant Asley  South , CHRO Executive Director Salai Bawi Lian Mang, နဲ႕ Euro Burma မွ ဦး ဟန္ေယာင္ေဟြ တုိ႕အား တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေရး တင္ျပခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ သေဘာတူလက္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဦးဟန္ေယာင္ေဟြ႕သည္ ၄င္း၏ က်န္းမာေရးအေျခအ ေနေၾကာင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ၊

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ရဲ့ အဓိပတိေကာင္စီအလွည့္က် ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဇေလွထန္းဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ နယ္ TlangHmun ေက်းရြာက အဖ U Hrang Sin ႏွင့္ အမိ Pi Khaw Lian Cuai တို႔ရဲ့သားျဖစ္ပါ တယ္။  ေမြးခ်င္း အမ တေယာက္ရွိပါတယ္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ဇႏၷ၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕ က ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ သက္ေသျပဳသည့္ စီအဲန္အက္ဖ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႕အၾကား (၉)ခ်က္ပါ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ အား ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ စီအဲန္အက္ဖ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ တုိ႕ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ၾကမည္ဟု သိရသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၂၄ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၶ၊ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ နတ္ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာ ၃မ်ဴိးရွိသည့္အနက္ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာ အျခား ဘာသာမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ခ်င္းအမ်ဴိး သားပါတီ CNP က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေစတီပုထိုးမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရကျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္လက္၀ါးကားတိုင္းမ်ားကိုမူ ၿဖိဳဖ်က္ခံေနရသည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မ်ဴိးမရွိေၾကာင္းခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ CNP အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္းကေျပာသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၁၂ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မွဴးသည္ အလြဲသုံးစား လုပ္ထားသည့္ မီတာ ေဘာက္ေၾကး ယေန႕အထိ အေၾကြး မေက်ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ လွ်ပ္စစ္မွဴး ဦး ေရႊကုန္းသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္က်စဥ္ အစုိးရမွ ခြဲတမ္း ခ်ေပး ေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘာက္မ်ားကုိ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ေရာင္းစားၿပီး အေၾကြး တင္လြန္းေသာေၾကာင့္  အျခားေနရာသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ခံခဲ့ရသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၁၀ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမရွိဘဲ ၿငိမ္သက္ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ NLD က ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ျပန္လည္ျပဳ လုပ္လာႏုိင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၎တို႔၏ ပါတီရံုးမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ မတ္လဆန္းပိုင္းကစၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္မွအပ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ၊ ဖလမ္း၊ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္၊ ထန္တလန္၊ ဟားခါး ၊ မတူပီ ႏွင့္ ရိေခၚဒါရ္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲတို႔ တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ရံုးမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ NLD ဥကၠဌ ဦးဗန္လ်ံ ကေျပာသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၉ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ Arakan Liberation Party ( ALP) ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ ခ်က္ အရ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ ALP မွ ဆက္ဆံေရးရုံး ဖြင့္လွစ္ေရးကုိေဒသခံခူမီး ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ကန္႕ ကြက္ၾကသည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၉ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ ခ်င္းျပည္နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ျပဴတာ သင္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ လွစ္မည္ ဟု အာေမးနီးယား ေဆးတကၠသုိလ္မွ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရ ခ်င္းလူငယ္ ေဒါက္တာ ဆာဆာက ေျပာလုိက္သည္။

Read More

May 3, 2012 by khonumthungburmese ၅ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ျပည္သူလူထုအား လုပ္အားေခၚယူျခင္း၊ ေပၚတာ ထမ္းခုိင္းျခင္းမျပဳေရး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အမိန္႕ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသအထိ အာဏာသက္ေရာက္မွဴ ရွိၿပီဟု ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။ ေဖၚျပပါ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအမိန္႕ေၾကာင့္ျပည္သူ႕ရဲ၊  နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသခံ  ျပည္သူေတြကုိ လုပ္အား၊ ေပၚတာေတြေခၚမွာ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း မတူပီၿမိဳ႕နယ္လုိင္လင္းပီရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္တဦးက ေျပာသည္။

Read More

May 2, 2012 by khonumthungburmese ၅ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၀၊ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ လံုးေလ ၿမိဳ႕နယ္တြင္္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျပီး ေျမျပိဳက် မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ၂ ဦးအပါ အ၀င္ လူ ၄ ဦးေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေသဆံုးသူျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးမွာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ေမာင္ ခ်န္ေထာင္း အသက္ (၃၀) အဘ ဦး ဟါလ္က်င္း၊ ေမာင္ခ်န္လ်န္ထန္း အသက္(၂၀) အဘ ဦးက်င္ႏြန္ ဟုသိရျပီး က်န္ ၂ ဦးမွာ ေဒသခံမီဇိုး အမ်ဴိး သားမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း မီဇိုရမ္ေန.စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Read More